NLP Hakkında Bilgi

Nöro Linguistik Programlama ya da özetle, NLP, düşünme, dil ve davranış süreçlerini inceleyerek, hedeflere erişmek amacıyla onların nasıl en etkin kullanılacağını öğreten bir çalışma alanıdır. NLP (Nöro Linguistik Programlama), her süre arzu ettiğiniz sonuçlara ulaşabilmek için ihtiyaç duyulan mükemmelliği irdelemenize ve yine oluşturmanıza olanak elde eden bir yöntemdir.

Günümüzün hızla değişen iş yaşamında, tek bir konuya özgü becerilere duyulan gereksinimin yerini, öğrenme ve uyum sağlama becerileri almıştır. Her gün daha çok organizasyon, çalışanların kendi performanslarını değerlendirmelerini, kendi çevrelerindeki engelleri yıkarak kapasitelerinin doruğuna çıkabilmelerini sağlayacak yöntemler araştırmakta, kendi içinde eğitim ve öğrenme birimleri oluşturmaktadır. Bu birimler, iş dünyasının alışılmış yöntemleriyle etkili olmayacak, yalnızca basit neticeler verecektir. Geleceğin anahtarı kişilerin içinde saklıdır. Onların düşüncelerini, davranışlarını ve iç çatışmalarını yönetmedeki ustalıkları, yaratıcılığa ve işbirliğine dayalı bir geleceğin kapılarını açacak; çağa ayak uyduranlar ile yarışı terk etmek zorunda kalanlar arasındaki farkı yaratacaktır.

NLP Hakkında Bilgi.
İş dünyasının geleceği ile ilgili birçok gösterim, şirketlerin köklü bir yeniden yapılanma sürecinden geçmesi gereğini vurgular.

Bu yapılanmanın etkili olabilmesi için tüm organizasyonun çehresini değişiklik yapmak yerine, altyapıyı oluşturan fikir ve tutumların gözden geçirilmesi gerekir. Bir organizasyonda egemen olan kültür, özellikle yüksek konumlardaki yöneticilerin kültür ve tutumlarının dışa vurumudur. Liderlerin yönetim biçimi, organizasyonun işleyişi ile bütünleşir. Rütbe ve dereceniz ne olursa olsun, siz de kendi çevrenizde bir lidersiniz. Kendinizi tanıyarak, iç dünyanızı değerlendirerek çevrenizde değişim yaratabilirsiniz. Başarma güdüsü kişinin içinden gelir. Sizin de başarınız, organize ettiğiniz, söylediğiniz ve icra ettiğiniz her şeyde mükemmelliğe erişebilmenize bağlıdır. Peter Senge “The Fifth Discipline (Beşinci Disiplin)” adlı eserinde ‘kişisel üstünlük’ terimini tanıtırken, NLP (Nöro Linguistik Programlama),  de bu üstünlüğe iyi mi ulaşılacağını inceler.

Daha da önemlisi, seçtiğiniz bir mevzuda mükemmelliğe erişme yöntemlerini tanıyarak onları kendinize uygulamaya
başlayacaksınız. Mükemmellik, her mevzu ve her ortam için ayrı bir anlam taşır. Biroldukça geleneksel eğitim programı,
ortamların ve onların gereksinimlerinin aynı olduğunu varsaydığı için başarılı olamamış, kısa bir süre sonrasında başlangıç noktasına dönülmüştür. NLP (Nöro Linguistik Programlama), seçtiğiniz beceriye özgü mükemmellik kavramını tanımlayabilmenizi sağlar ve size ustalık düzeyine erişmek için özgün ortamınızda izlemeniz ihtiyaç duyulan yolun haritasını sunar.

NLP’nin yararlarını aşağıdaki şeklinde özetleyebiliriz:

• Öğrenme sürecinizi hızlandırır. Böylece değişimlere ayak uydurmanın ötesinde, değişiklik yaratmanızı, ilgi ve çalışma alanınıza uygun yönetim biçimini bulmanızı sağlayacak informasyon dağarcığınız doğar.

• İş çevrenizde ve özel yaşamınızda yapıcı etkileşimler kurmanıza destek verir.

• kırılganlığınızı artırarak, davranış ve tutumlardaki titreşimleri sezinleyip yorumlamanızı sağlar.

• Seçeneklerinizi artırır, etki alanınızı genişletecek esnekliğe ulaşmada sizi destek sunar.

• Çevrenizi işbirliğine yönlendirip, bağlılık, coşku benzer biçimde duygular uyandırarak ışık saçarsınız.

• Duygu ve düşüncelerinizi yönlendirerek iç dünyanızın sahibi ve geleceğinizin mimarı olabilirsiniz.

• Bilinçaltını hareketlendirerek onun gücünü ve kaynaklarını kendi yararınıza kullanabilirsiniz.

Yukarıda sözü geçen ve burada değinmediğimiz başka bir oldukça beceri, yaşam deliğinizın bir çok alanını etkileyecek, deneyimlerinizi şekillendirecektir. NLP (Nöro Linguistik Programlama), özellikle iş dünyasında, yönetim, iletişim, motivasyon, kişisel gelişim, hedef belirleme, liderlik şeklinde konularda değişikleşme elde edecektir. Bir ihtimal siz de NLP (Nöro Linguistik Programlama),  uygulayarak kendi dünyanızda değişikleşmeye başladınız bile...


NLP NASIL İŞLER?
NLP Hakkında Bilgi.
NLP (Nöro Linguistik Programlama), 
olağanüstü kabiliyeti inceler. Mevzusu, insan davranışlarını beraberce biçimlendiren bilgili ve şuuraltı süreçlerdir. İnsanların davranışlarıyla bu davranışların yorumlan arasında pek azca bir örtüşme olduğundan, NLP (Nöro Linguistik Programlama),  incelemelerinde sözlere pek önem verilmez. Çeşitli alanlarda üstün başarı sergilemiş kişilere başarılarının kaynağı sorulduğunda alınacak yanıtın gerçekle ilgisi olmayabilir. Başarının anahtarı çoğu süre şuuraltında gizlidir. NLP kanalıyla bilinç düzeyine çıkarılan bilgilerden NLP’nin büyüsü diye söz edildiği olmuştur. Oysa büyü değil, fark yaratan öğeyi bulma yetisidir. NLP saklı parçaları bulma yöntemleriyle ‘üstün başarı’yı çözümler, yinelenmesine olanak sağlar. İşte NLP’yi geleneksel eğitim programlarından farklılaştıran özellik budur.


Yaptığınız, nasıl meydana getirdiğinizi pek de anlayamadığınız davranışlarınız olmuştur.


Örneğin:


• Karşınızdakinin ne söyleyeceğini tahmin ettiğiniz, ona yakınlık duyduğunuz uyumlu bir iletişim sürecinde nasıl bir yol izlersiniz?


• Bazı durumlarda kendinizi kaybedip duygularınızın esiri olurken, bazı durumlarda serinkanlılığınızı nasıl koruyabiliyorsunuz?


• Her şey size karşıymış gibi görünse de, kendinize güveninizin tam olduğu durumlarda sakin olabilmeyi nasıl başarıyorsunuz?


Bu tür soruları yanıtlayıp davranışlarınızı irdelediğinizde, duygu, düşünce ve davranış seçenekleriniz artacak, kendi geleceğinizin mimarı olabileceksiniz.


NLP (Nöro Linguistik Programlama)
kavramının kısaltılmış biçimidir. NLP Hakkında Bilgi.


Nöro;  Görme, duyma, tat ve koku alma duyularınızı kullanarak, dış dünya ile ilgili deneyimlerinizi bilgili veya bilinçaltı düşüncelere dönüştüren nörolojik süreçlerle ilgilidir. Bedeninizin ve zihninizin bir tüm olarak işleyişini irdeler. NLP’nin maksimum üzerinde durduğu konu, nörolojik süreçlerin etkinliğini çoğaltmak, ve onu yönetebilme becerisi kazanmaktır.


Linguistik Dilin, deneyimlerinize anlam kazandırmak ve bu deneyimleri kendinize veya başkalarına iletmek için kullanımıyla ilgilidir. Dili kullanma biçiminiz, kimliğinizin ve düşünce biçiminizin dışavurumudur.


Programlama Deneyimleri irdeleyerek oluşum basamaklarını belirlemek, hedefe ulaşmak için onları yine düzenlemektir. Kazandığınız sonuçlar ve onların siz ve başkaları üzerindeki etkileri kişisel programlarınızın ürünüdür. Her davranış bir dizi fikir ve tutum sonucu oluşur.


Bu diziyi belirleyerek davranışları kodlayıp, altyapılarını tanımanız mümkündır.NLP Hakkında Bilgi;
NLP
’nin yaratıcıları olan John Grinder ve Richard Bandler’ın bir dağ kulübesine çekilip çalışmalarım nasıl adlandıracaklarını uzun uzun düşündükleri söylenir. Grinder bir dilbilimci, Bandler da bilgisayar programcısı ve matematikçiydi.

Onlar beraberce insan zekasını incelerken her ikisinin de ilgi alanını kapsayan NLP kavramı hayata merhaba dedi.

NLP’nin ileri sürdüğü bir oldukça düşünce daha önceleri tartışılmış, bu iki araştırmacı tarafından derlenmiş ve NLP başlığı
altında toplanmıştır. Onların düşünme basamakları ve dili kullanma biçimleriyle ilgili özgün görüşleri de ilave edildikten sonra mükemmelliğe giden yolun haritası çizilmiştir.


Ben NLP ile tanışmadan önce organizasyonlarda yönetim danışmanı ve eğitmen olarak çalışmaktaydım. Uzun seneler hedef belirleme, yönlendirme, liderlik, etkileme ve iletişim konularında ders ve seminerler verdim. Ayrıca programlarıma katılan yönetici ve eğitmenlerin birazcık olsun farklılaşmaları için çabaladım. Uzun zaman çabalarımın neden boşa gittiğini anlayamadım.


Bu kişiler ne kadar coşkulu, öğrenmeye ne kadar istekli olurlarsa olsunlar, kısa vakit sonrasında başlangıçtaki fikir ve davranış biçimlerine dönüyorlardı. Sonraları, NLP’ye dayalı eğitim verdiğimde, yönetici davranışlarında pozitif ve
kalıcı değişimler gözledim.


Burada NLP’nin yalınlığından ve ‘zerafetinden’ söz ediyoruz. Çok açıkmış benzer biçimde görünmesine rağmen NLP’yi etkili bir yöntem yapan, neyin nasıl işlediğini bulması ve bulgusunu gerektiğinde kullanımıdır. Siz de bu kitapta sözü geçen düşünme ve davranış biçimlerini benimsediğinizde, NLP’nin büyüsüne kapılıp kendinizde ve çevrenizdekilerde değişiklik yaratacaksınız.

NLP DİLİ


NLP Hakkında Bilgi.
Nöro Linguistik Programlama
gibi karmaşa bir ifade naturel olarak bir oldukça kavramla yüklüdür: Temsil sistemleri, alt sistemler, meta programlar, ön-varsayımlar, idraksal durumlar; ve dil kullanımıyla ilgili meta model, evrensel ölçüm, gereksinimin şekilsel uygulayıcıları, karmaşık denklik benzer biçimde. Bu kitabı yazmaktaki hedefim, NLP’nin işleyişini sıraladığım bu kavramlardan uzak, yalın, kolay anlaşılır bir dil ile anlatan bir kaynak oluşturmaktır.


NLP’NİN İLKELERİNLP (Nöro Linguistik Programlama), 
gelişme süreci içinde kendi kültürünü oluşturmuştur. Bu kültürün öğeleri şöyle sıralanabilir:


NLP (Nöro Linguistik Programlama),  sizinle başlar. Kendinizi yönlendirmeyi başardıktan sonra çevrenizi yönlendirmeye başlayabilirsiniz.


NLP (Nöro Linguistik Programlama),  yöntemlerini ve öngördüğü düşünme biçimini tanıdıktan sonra çevrenizde etkin olabilirsiniz.

Şuursiz süreçler bilinçli süreçlerden daha güçlüdür. NLP hem bilinci, bununla beraber şuuraltını hareketlendiren yöntemler sunar. NLP (Nöro Linguistik Programlama),  öğretisi, hızlandırılmış eğitim teknikleri kullanıldığı için etkili, çabuk ve kalıcıdır.

Kimliğiniz, inançlarınız, sözleriniz ve davranışlarınız arasındaki tutarlılık kişisel başarınızın temelini oluşturur.
Deneyimli bir NLP (Nöro Linguistik Programlama),  eğitmeninin içtendeğinden, sunmuş olduğu ipuçlarının, seçtiği simgelerin onun gerçek kişiliğini
yansıttığından emin olabilirsiniz.

NLP bir düşünce ve davranış biçimidir, bir yönetim biçimi olarak da kullanılabilir. Öngördüğü incelik ve saygı ile kullanıldığında, yaşamcığınızın her bölümüne yansıyacak, kalitesini artıracaktır.

NLP, başarıya ulaşmak için gereksiniminiz olan tüm kaynaklara sahip olduğunuzu varsayar; bu kaynakların en etkin
 şekilde kullanılması üzerinde durur. NLP’yi öğrenme bir kişisel gelişim ve olgunlaşma sürecidir.


NLP’NİN TARİHÇESİNLP Hakkında Bilgi.
Richard Bandler ve John Grinder araştırmalarına özellikle bildirişim konusunda ustalaşmış, kendi vakit dilimlerinde köklü
değişimler yapabilmiş kişileri seçerek başladılar:

• Terapi ustalarından Fritz Perls, Virginia Satir ve Milton Erickson’dan olumlu çağrışımlar yapabilme, metafor geliştirme, uygun davranış ve dil kullanımıyla yakınlık kurabilme mevzularında,

• Dilbilimci Alfred Korzybski ve Noam Chomsky’nin çalışmalarından ön-varsayımlar ve dili kullanma biçimleri
konularında,

• Antropolog Gregory Bateson ve psikanalist Paul Watzlawick’in meslek deneyimlerinden yararlanarak
bulgularını derlemişlerdir.

Sözü geçen orijinal bulgular NLP’nin gelişimine olanak sağlamış, olgunlaşma süreci adım atmıştır. Bandler ve Grinder
yakınlık kurma mevzusundaki bulgularıyla üstün başarı düzeyine ulaşmış kişilerle pozitif bildirişimler kurmuşlar, böylece yeteneğin çözümlenmesi mevzusundaki çalışmalarını hızlandırmışlardır.

Kendi dil kullanma biçimlerinin düşüncelerini nasıl etkilediğini irdeleyerek çalışmalarını sürdürmüşler ve NLP’yi giderek olgunluğa eriştirmişlerdir.

Yukarıda adı geçen ustaların iş dünyası ile olan bağlantılarını sorgulayabilirsiniz. Terapist ve antropologların çalışmalarının
devamlı değişen teknolojik ortama nasıl uyum sağlamış olduğunu  bilmek isteyebilirsiniz. Sorularınızın yanıtı ‘değişiklik’ kavramındadır.

Bu kişilerin tümü çalışmalarında ‘değişim’i öngörmüşler, kendi vakit dilimlerinde adeta çığır açmışlardır.

Kendi alanlarında üzerinde durdukları ‘değişiklik’ ile iş dünyasında yapmaya çalışmış olduğumuz ‘değişim’ arasında benzerlikler vardır.

Günümüzdeki NLP (Nöro Linguistik Programlama),  uygulamalarında daha önceki tüm edimlerden yararlanılır. Oluşmuş yöntemler, uzun bir öğrenme süreci içinde evrim geçirmiş ve bugünkü düzeyine ulaşmıştır.

Buradan öğrenme sürecinin tamamlandığı anlamını çıkarmak doğru değildir. Delegelerimizden biri bana NLP konusunda öğrenilecek hiçbir şey kalmadığında ne yapacağımızı sorunca ona verdiğim cevap “O gün asla gelmeyecek” olmuştur.


SONUÇ


NLP (Nöro Linguistik Programlama),  konusunu bir yıldan fazla inceleyip, biroldukça seminere katıldım.

Önceleri bölük pörçük olan izlenimlerimi bir araya getiremiyor, bütünleştirip pek bir anlam veremiyordum. Derken birgün Cumbria’nın derinliklerinde....


NLP Hakkında Bilgi.
Mühendisler salona girerken avuçlarımın terlediğini hissettim. Son grup, on sekizi birden. Şirket yönetimi daha önceki toplantılardan kaytarmış olan bu grubu seminere katılmaya zorlamış, katılmazlarsa ücretlerinin kesileceğini bildirmişti. Toplantı salonu serin ve loştu, dışarısı ise pırıl pırıl ve güneşli. Herkes "Haydi bakalım, bugün neler anlatacaksın? " der şeklinde, hafif alaycı bakışlarla beni süzüyordu. Boğazımın kuruduğunu, yüreğimin sıkıştığını hissettim. Onlarla üç gün geçirecektim. Konuşmama her zamanki benzer biçimde "Seminerden neler bekliyorsunuz? " sorusuyla başladım. Grup sözcüsü ayağa kalkarak “Doğrusunu isterseniz burada olmayı hiçbirimiz istemiyoruz. Başka seçeneğimiz olmadığı için buradayız" cevapını verdi.
 
Uzun seneler Charles isimli bir eğitmenle çalışmıştım. Onun mühendislerle iletişim kurmaktaki becerisini, seminerlerinin etkinliğini kimse inkar edemezdi. Onu hem severler, bununla birlikte sayarlardı. O anda Charles kimliğine bürünmeye karar verdim. Onun duruşunu, mimiklerini benimsedim, onun yöntemlerini kullanmaya başladım. Charles, seminerlerinin başında sessiz bir şekilde oturur, katılımcıları etkilemek için çabalamazdı. O, her insana saygı duyulması gerektiğine, herkesin varlıklı deneyimleriyle topluluğa katkıda bulunabileceğine inanırdı. Ben de benzer düşünce ve beklentiler meydana getirmeye başladım.

Charles konuya metaforlarla girerdi. Seçtiği metaforlar grupların ilgi alanlarına yakın, spor, özellikle de bilardo oyunuyla ilgili olurdu. Son günlerde ben de o konularda birkaç şey okuduğumdan, Charles ’ınkilere benzeyen örnekler verebildim. Seminer süresince Charles 'in yöntemlerini, onun inanç, fikir ve değerlerini benimsedikçe kendime olan güvenim de artıyordu. Topluluk konuya ilgi duymaya başladı, bana birkaç sual bile yönelttiler. Etkileşimlerimiz giderek daha pozitif yönde biçimler alıyordu. Toplantı sonlanmış olduğunda, grup sözcüsü omuzuma hafifçe  dokunup “Pek de fe n a değilmişsin’’, deyince Charles şeklinde hafifçe  gülümsedim. Başarmıştım. Kısa süre sonra şirketin öteki birimlerinden de seminer çağrıları aldım. NLP 'yi en yalın biçimiyle uygulamış ve başarılı olmuştum.


Ücretsiz ön görüşme yapmak için bizden randevu almanız yeterli olacaktır.


NLP Eğitimi eğitimleriyle ilgili detaylı bilgi için :


İzmir NLP eğitimi için 0(232) 422 59 54 yada 0 (535) 667 32 24 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya İzmir NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.


İzmir Karşıyaka  NLP eğitimi
için 0(232) 369 50 81 - 0(532) 100 11 65 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya İzmir Karşıyaka NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz


Antalya NLP  eğitimi
için 0 242 323 73 15 yada  0 (505) 445 15 31 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya  Antalya NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.


Denizli  NLP  eğitimi
0 (258) 213 0 999 -  0 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Denizli NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.


Muğla  NLP eğitimi
0 (258) 213 0 999 -  0 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Muğla NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.
Bu makale şu konularla ilgili olabilir :nlp hakkında bilgi - nlp akademi - nlp hakkında herşey - nlp hakkında kitaplar - nlp hakkında yorumlar - nlp teknikleri -

Yorumlar