Temel NLP Teknikleri

NLP, senelerdir kullanılmakta olan teknikleri derleyerek yeni buluşlarla birleştirir. Değişim konusunda usta sayılan kişilerin özgün becerilerini incelerken, her insanın içinde saklı beceriler dağarcığının varlığını kabullenir.

 

 NLP’nin gelişimi kronolojik açıdan pek de düzenli olmamış, psikoterapi dünyasında patlamalarla başlayıp, iş dünyasını etkisi altına almıştı. Bu durumda NLP’nin temel unsurlarını tanımanızı, gücünü bir tüm olarak idraklamanızı nasıl sağlayabilirdim?

 

NLP(Nöro-Linguistik Programlama) terimini kitabın çatısını oluşturmak için kullanmaya karar vermeden önce başka yaklaşımlar da denedim. Yani birazcık zorlandım.

 

NLP’nin temel unsurlarını, Nöro, Linguistik ve Programlama şemsiyeleri altında tam olarak sınıflandırmak pek uygun olmasa da, mevzuyu tanıtma amacıyla en doğru yöntem gibi göründü.

 

Aranızda bu yaklaşımı sorgulayanlar olacağını biliyor, onların birazcık anlayış göstermelerini arzuluyorum. Bu yazı ile

NLP(Nöro-Linguistik Programlama)  mevzusuna yalnızca bir giriş yapıldığını, daha çok iş hayatına yönelik bir yaklaşım izlendiğini de vurgulamak istiyorum.

Teknik mevzulara Nöro başlığı altında giriş yapılabilir.

 

Nöro, aklınızı, bedeninizi, duyularınızı kullanarak deneyimlerinize anlam kazandırma süreçlerini kapsar. Düşünme biçimlerini ne kadar iyi tanırsanız, esnekliğiniz o denli artacak ve kendi geleceğiniz üzerinde o denli söz sahibi olabileceksiniz.

 

Bu bölüme düşünme biçimlerini inceleyerek başlıyorum. Özgün düşünme biçimleri tanınmaya başlandıkça, onları kullanarak değişiklik sağlamayı öneren bir oldukça model oluştu. Sizi ‘olumlu düşünmeye’ yönlendiren, Yeni buluşlara doğru ‘sakin’ olmaya çağıran, ‘denetiminizi  kaybetmeme’ konusunda öğütler veren bir oldukça kaynak bulabilirsiniz.

 

NLP de aynı konularla ilgilenirken, ‘nasıl?’ sorusunu yanıtlar, fikir gücünüzü artırmayı hedefler. Bunu yaparken, yalnız bazı kişiler için işleyen foir reçete sunmak yerine, ‘sizin’ pozitif düşündüğünüz, serinkanlılığınızı koruduğumuz, denetimi elden bırakmadığınız durumlardaki davranışlarınızı çözümleyerek irdelemenize yardımcı olur. Kendi davranışlarınızı kaynak olarak kullanırken, ornları incelemede kendinize özgü yöntemler geliştirip, onları yineleyebilmek için kendinizi ‘programlayacaksınız’.

 

Kişisel programınızın öğelerini tanıdıktan sonra gerektiğinde programı çalıştırmak sizin seçiminiz olacak. Buı kısımdahedeflenen, ‘yaptıklarınızı’ nasıl icra ettiğiniz mevzuşumda bilinçlenmeniz ve kişisel üstünlüğe doğru büyük bir adım afmanızdır. Nöro bölümünde kişisel süzgeçlere (filtrehere) değiniyorum.

 

Dış dünya ile ilgili algılar kişisel süzgeçlerden geçirilerek değerlendirilir. Bu süzgeçleri tanıyarak, davranışlarınızı çevrenizdekilerin özgün işleyiş biçimlerine uydurabilir, kişiliklerinin derinliklerine inebilsiniz. Örneğin, toplantılarda bazı katılımcıların mevzunun noksan veya alışılmamış yönleri üzerinde durduğunu, bazılarının ise değerlendirmeler yaparak başka mevzularla olan benzerlikleri aradığı dikkatinizi çekti mi? Her iki grup da ayrı bir dil kullanıyormuş benzer biçimde görünür. Eksik veya olağandışı unsurları arayan kişilerin ‘zor’ diye nitelendirildiğine sıkça rastlanır.

 

Linguistik başlığı altında, dili kullanma biçimlerinden, tam isabetli sorulardan ve metaforlardan söz edeceğim.

 

Dilin, değişiklik sağlama amacıyla kullanmasına olanak veren yöntemlerin çoğu John Grinder ve Richard Bandler’ın çalışmalarının ürünüdür. İş dünyasında, etkilemek için en sık baş yaralanan araç dildir. Dili kullanma biçimleriyle ilgili bölümde, tüm duyu organlarınızı kullanarak sözlü ifadenizi canlandırma ve zenginleştirme yöntemleri sunulacaktır. ‘Tam

isabetli’ diye değindiğimiz nitelikli sorular sorarak da en kıymetli detayları toplayabilir, bu yolla başarınızı artırabilirsiniz.

Bu tür sorular, insanların kendi çevrelerine ördükleri duvarları aşmak ve yine kendi oluşturdukları suni engelleri yıkmak için en uygun çalgıtır. Bu sorularla kişiler güçlendirilip, sorun çözmeye yönlendirilebilirler.

 

İsabetli sorular daha çok bilinç düzeyinde yanıtlanırken, metaforlar bilinçaltını uyandırır. Onlar, dinleyicilerin biliçli direncini usulca yıkan, şuuraltını hareketlendiren etkin benzetmelerdir. Metaforları tanımak ve kullanmak iletişim sürecinin büyüsüdür.

 

NLP(Nöro-Linguistik Programlama) ’nin programlama ile ilgili kısmınde ‘modelleme’ yöntemi üzerinde durulacaktır. Mükemmellik, NLP(Nöro-Linguistik Programlama) ’nin tüm unsurları bir araya getirilerek kodlanırken, ‘modelleme’ yöntemiyle kopyalanıp, yinelenebilir. Böylece, ferdin içinde saklı yetenek ve kabiliyetler su yüzüne çıkar, gerçek potansiyel belirlenmeye başlar.

 

NLP(Nöro-Linguistik Programlama)’nin tüm unsurları farklı biçimlerde kullanılabilir; birbirinden bağımsız teknikler olarak iletişimlerinizin niteliğini artırır, yaşam biçiminizi ve elde edeceğiniz neticeleri etkilerler. Bu tekniklerin çoğu üstün başarının gizini ararken oluştuysa da, arayış sürecini hızlandırma amacıyla da kullanılır. Dil ve davranışlardaki ince dalgalanmaları sezinlediğinizde, siz de seçtiğiniz üstün başarı modelleri arasındaki ayrımları görebileceksiniz.

 

NLP’nin işleyişi konusunda farklı görüşleri olan kişilerle karşılaşmanız doğaldır. NLP(Nöro-Linguistik Programlama) ’yi olduğu şeklinde kabullenip, onu bir arayış süreci olarak algılamak gerekir. Burada sözü geçen unsurlarla NLP’ye bir giriş yapılmıştır. Bu konuda malum, öğretilen çok daha çok şey oluğundan eminim. Ben bu kitabı hazırlarken bile birçok yeni buluş yapılmaktadır. Gayem, kırılganlığınızı artıracak temel detayları sunmak, değişim sürecinizi başlatmanıza yardımcı olmaktır.

 NLP(Nöro-Linguistik Programlama)

NÖRO

 

Etkileme ve değişim konulmuş olan üzerinde duran bir oldukça model, değişimin kişileri ve çevreyi ustalıkla yönlendirerek oluşacağını ileri sürer. Gerçekte ise, başkalarını değil yalnız kendinizi değiştirebilirsiniz. Çevrenizi kendi zihinsel süreçlerinizle şekillendirirsiniz. Bazı insanlar her şeyin yalnızca iyi yönünü görür, kötüyü asla düşünemezler. Onların zihinsel süreçleri fenaye yer vermez.

Düşünceleriniz, çoğu zaman şuursizce, yaşamınızın tüm süreçlerine yansır; çevrenize istekleriniz, inançlarınız ve benliğinizle ilgili sinyaller yollar. Çevreniz bu sinyalleri yanıtlar ve bir etkileşim süreci başlar. Çevrenizden alacağınız tepkileri yönlendirmek için en etkili yöntem, gönderdiğiniz sinyalleri değiştirmektir. NLP buna olanak sağlarken, siz de dünyanın en güçlü bilgisayarının -insan zekasının derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkıp, onun mucizevi potansiyelini tanımaya başlarsınız.

 

Düşüncelerinizin simdenim sinyaller

 

Düşüncelerinizi yönetmeyi öğrenirken:

 

• Davranış ve kişilerle ilgili deneyimlerinizi değiştirecek,

 

• Almış olduğunuz tepkileri etkileyebilecek,

 

• Amaçlarınıza ulaşmak için ihtiyaç duyulan bilgi dağarcığını oluşturacak,

 

• Arzu ettiğiniz geleceği yaratabilecek,

 

• Arzuladığınız etkileşimleri kurabileceksiniz.

 

Bu yalnızca bir başlangıçtır. NLP ile zekanızı dilediğiniz yönde kullanabilme becerisi kazanacaksınız.

 

NLP’nin temel prensibi, düşünme biçimlerini tanıma ve onları yönetme becerisini edinmedir. Bu yetenek, zaman içerisinde, uygulamalarınızın sıklığına bağlı olarak gelişir. NLP tekniklerini benimsedikçe yaşamınızı daha basit yönlendirdiğinizi, geleceğinizin mimarı olduğunuzu görürsünüz.

 

Giderek kendi deneyimlerinizi irdelemede ustalaşıp başkalarının deneyimlerini yorumlamayı, gerektiğinde yinelemeyi başarırsınız. Böylece seçenekleriniz de artar.

 

Beyniniz hemen hemen tanınmamış, el değmemiş bir kaynak gibidir. İcra ettiğiniz benzetmeler, belleğinizde düşünce, tutum ve bilgilerinizi temsil yönteminiz, depolama biçiminiz yalnız size özgüdür.

 

Bu dağarcığın işleyişini anladığınızda, beyninizi ve deneyimlerinizi denetim edebilir, onlarla bütünleşirsiniz.

 

Dış dünyayı, görme, duyma, tat ve koku alma duyularınızla idraklar, data dağarcığınızı bu duyu sistemlerinin etkileşimleriylE Özsün düşünme biçimleri oluşturursunuz. Düşünme biçiminiz, deneyimlerinizin iyi mi yorumlandığını belirler. NLP yöntemiyle değişimi içinizden yönlendirebilir, düşüncelerinizi yöneterek dilediğiniz yaşam biçimine ve kariyere ulaşabilirsiniz. Yaşamınızı  artık sizin eserinizdir.

 

DÜŞÜNME BİÇİMLERİ VE KİŞİSEL TERCİHLER

 

Farklı düşünme biçimlerine değinelim. ‘Çay’ sözcüğü size neyi anımsatıyor? Çay bardağı ile çaydanlıktan dökülen kıpkızıl sıvıyı mı, yoksa çaydanlıkta suyun fokurdamasını ve bardağa dökülürken çıkardığı sesi mi? Kim bilir çay bardağının sıcaklığını, çayın acı keyfinı ve hoş kokusunu düşlediniz. Aklınızdan geçenler size özgü düşünme biçiminizi yansıtır. Bu düşünme biçimlerini aşağıdaki şeklinde Görsel Resimlerle düşünüyor, fikirlerinizi, düşüncelerinizi, imgelerinizi belleğinizde görüntüleyerek depoluyorsunuz. İşitsel İnsanlar veya nesnelerle ilgili seslerle düşünüyorsunuz.

 

Düşünürken yahut iletişim kurarken sanırım bu sistemlerden birini tercih ediyorsunuz. İş dünyasında, ‘iletişim’ mevzusu üzerinde çok fazla durulması sanırım sizi şaşırtmaz. Bir oldukça katılımcının sıkıntı ve hoşnutsuzluk duyduğu iş toplantılarını düşünün. Toplantının amacı mevzusunda görüş birliğine varılmış olsa da, toplantı sonunda yapılan değerlendirmeler düşünme biçimlerine göre farklılık gösterir. Katılımcıların düşünme tercihlerine bakılırsa:

Görsel fikir birliğine varılmış konular destekleyenlerin isimleriyle beraber tahtaya yazıldığında, İşitsel Toplantı nihayetinde katılımcılar “hakikaten yararlı bir toplantı oldu. Bundan sonraki çalışma planımızı artık iyi biliyorum” gibi yorumlar icra ettiğinde,

 

Duygu- İçten gelen bir ısı ve sevecenlikle el sıkıldığınsal da, toplantı başarılı olmuş sayılır. Düşünme biçimlerindeki farkları tanıdıktan sonrasında, onları değerlendirebilir, iş hayatınızda kullanabilirsiniz. İkinci bölümde bu konuyla ilgili öneriler sunulacaktır.

 

Kendi düşünme tercihinizi belirlemiş olabilirsiniz. Kendinizi denemek için “Alet Çantası” ekindeki “Kendi Düşünme

Biçiminizi Belirleyin” başlıklı anketi uygulayabilirsiniz.

 Temel NLP Teknikleri

 

1.       Teknik :   DIŞARIDAN GÖZLEM

Bazen strese, depresyona veya diğer olumsuz duygulara iten şeylere tepki gösterme eğilimindesiniz. Örneğin dostunuz, özellikle bir kelime kullandığında, dostunuzun davranışı sizi deli eder yahut sizi sinirlendirir. Bu NLP tekniği, böyle durumlarda ortaya çıkan olumsuz duygularınızı etkisiz kılmaya yardım edecek.

NLP tekniği aynı zamanda korkulara karşı bir ilaç gibidir, çünkü NLP tekniği insana, ferdin gözlemci olarak durumu gözlemlemesine ve durumu tarafsız olarak değerlendirmesine olanak tanır. Daha sonrasında insan, durumu nasıl abarttığını ve geleceğe aşırı tepkinin durdurması gerektiğini görür.

Dışarıdan Gözlem tesirini uygulamak için yapmanız gerekenler:

        Ortadan kaldırmak arzu ettiğiniz duyguyu belirleyiniz.  Örümcek korkusu, belirli insanlar karşısında aşağılık duygusu benzer biçimde.

        Gözlemci olarak durumu başından sonuna doğru yeniden yaşamaya başlayınız. Yerin, zamanın, konunun detaylarını anımsama çalışınız.

        Şimdi bir film şeklinde durumu yine gözlemleyiniz. Meydana gelen olayları hızlı ve yavaş halde ilerletiniz. Bununla birlikte birkaç kere bu vaka hatırlamayı durdurabilirsiniz.

        3-4 kez bunu yapınız.

        Beyninizde aynı olayı görmeye çalışınız. Pozitif yönde olan duygular, negatif duyguların yerini alacaktır. Hala olumsuz duygular hissediyorsanız, negatif duygularınız tamamen kaybolana kadar bu alıştırmaları tekrarlayınız.

 

2.        YENİDEN ÇERÇEVELENMESİ

NLP tekniği kendinizi şaşırmış, kızmış hissettiğiniz zaman iyi bir görev üstlenir.. Daha olumlu bir halde düşünerek vakasın duygusunu değiştirir. Farklı çerçevede durumun içeriğinin yine çerçevelenmesine olanak tanır.

Diyelim ki, işinizi kaybettiniz. Organize ettiğimde bana çok kötü geliyor. Ama olayın farklı yönlerini görmeye hazır olunuz. İşinizi kaybettiğiniz için, şimdi daha iyi konumlara açıksınız ve yeteneklerinizi geliştirmeye fırsat verecek farklı işleri keşfedecek durumdasınız.    Bu tecrübe sizi dayanaklı hale getirecek ve daha cesaretli bir insan olacaksınız.

Bu örnekte olayı tekrar çerçevelenmiş haline getirdim. Sizi olumsuz durumlar karşısında odaklamaya ve aynı zaman da bunları pozitif yönde göstermeye fırsat vererek, sizin açınızdan durumu değiştirdim. Tamamen başka bir bakış açısı altında vakaı görmenize olanak verecek ve daha iyi kararlar alacak durumdasınız.  Çünkü şimdi olayların pozitif yönde yanlarına karşı odaklısınız.

O süre, olaylardan korkmayınız. Çözümlerini düşününüz.

Beklenmedik vakalarda insanların meydana getirmeye eğilimli oldukları şey, panik, itimat eksikliği, gelecekten korkmadır. Bu yalnız daha çok sorunlara neden olur. Bu tip olumsuzluklara karşı dikkat ediniz ve olayın avantajlarını bulunuz.

3.    ÇAPA

Çapa tekniği birçok amaç için kullanılabilir. Söylemiş olduğunuz ya da meydana getirdiğiniz bir şeye duygusal tepki için temel olarak NLP tekniği kullanılır. Örneğin, bir ferdin omzuna dokunduğunuzda şuursiz olarak gülmeye başlaması mümkündür.

Çapa Tekniği NLP' de çok kullanılan bir tekniktir. Bir kişinin iyi mi hissettiğini anında değiştirebilirsiniz. Bir oldukça durumda mümkündür, özellikle kişi kendini güvensiz ve üzgün hissettiğinde. Sadece pozitif yönde bir duyguya demir atabilirsiniz ve bir insanın sinirlendiğini gördüğünüzde çapayı çekebilirsiniz.

 

Bunun Nasıl Yapıldığına Dair Birkaç bilgi

        Üzerinde deneme yapmak dilediğiniz insanoğlunun durumunu belirleyiniz. Mutluluk, cesaret ya da başka şeyler olabilir.

        Bireyin olaya müdahale olması için gerekenleri yapınız. (Kişiyi istenen duruma götürecek bir hikaye anlatabilirsiniz.)

        Kişiyi tamamen vakasın içinde görmüş olduğunuz süre, ona dokunabilir, omzuna ellerinizi koyabilirsiniz, birkaç saniye bu durumda kalınız. Dokunduğunuz yeri hatırlayınız.

        Sonra elinizi omzundan çekiniz ve oluşturduğunuz duygusal durumla ilişkisi olmayan bir şeyler söyleyiniz. Önemli olan şey insanın zihnini ortaya koymasıdır.

        Birkaç dakika sonra yeniden aynı bölgeye dokununuz ve tepkiyi gözlemleyiniz. Süreç başarıya ulaşmışysa, bu birey oluşturduğunuz aynı duygusal tepkiye haiz olmalıdır.

  4.   Uyum

 Uyum önemli bir kabiliyet ve buna hakim olmak çok rahat. Her türlü insanla uyuşmanıza imkan tanır. İnsanlarla bağ kurmanın birçok yolu vardır. Bir insanoğlunun solumasını takip edebilirsiniz, vücut dilini aynada yansıtabilirsiniz ve başka insanoğlunun kullandığı benzer kelimeleri kullanabilirsiniz.

Aynı zamanda konuştuğunuz insanoğlunun temel duyusal idraksını değerlendirebilirsiniz. Bu görsel, dokunsal yahut işitsel olabilir. Aynı duyuyu siz de kullanabilirsiniz. O ferdin kullandığı kelimelere dikkat ederek ve onunla konuşarak bunu kolayca yapabilirsiniz.

Mevzuştuğunuz fert böyle kelimeler yahut cümleler kullandığında, kullandığı temel duyuların işitsel bulunduğunu anlayabilirsiniz:

"Seni duyuyorum."

"Seni dinliyorum."

çınlamak

bip bip

tik tak

gürültü

konuştuğunuz fert böyle kelimeler veya cümleler kullandığında, kullandığı temel duyuların görsel olduğunu anlayabilirsiniz:

"Ne demek istediğini anlıyorum."

"Benim görüşüm açıktır."

"Geleceğin parlak"

büyük

karanlık

portakal

kare

mevzuştuğunuz birey bu şekilde kelimeler yahut cümleler kullandığında, kullandığı temel duyuların dokunsal bulunduğunu anlayabilirsiniz:

"Bunun yapılacak en iyi şey olduğunu düşünüyorum."

"Bu mevzuda kötü hissim var."

"Hoş bir havası vardı."

sıcak

serin

kumlu

nemli

dokunmak

Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE
SONUÇ:
Bu teknikler doğru olarak uygulanırsa, NLP'nin bu dört tekniği hayatınızı birçok yönünü değiştirebilir. Bir tekniği istenen etkiyi vermiyorsa, istenen etki elde edilene kadar alıştırmaları tekrar etmeyi bırakmayınız.

Ücretsiz ön görüşme yapmak için bizden randevu almanız yeterli olacaktır.

NLP Eğitimi eğitimleriyle ilgili detaylı bilgi için :

İzmir NLP  Teknikleri eğitimi için 0(232) 422 59 54 yada 0 (535) 667 32 24 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya İzmir NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.

İzmir Karşıyaka  NLP Teknikleri eğitimi için 0(232) 369 50 81 - 0(532) 100 11 65 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya İzmir Karşıyaka NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz

Antalya NLP Teknikleri eğitimi için 0 242 323 73 15 yada  0 (505) 445 15 31 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya  Antalya NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.

Denizli  NLP Teknikleri eğitimi 0 (258) 213 0 999 -  0 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Denizli NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.

Muğla  NLP Teknikleri eğitimi 0 (258) 213 0 999 -  0 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Muğla NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.
Bu makale şu konularla ilgili olabilir :nlp teknikleri pdf - nlp teknikleri kitap - nlp teknikleri nedir - nlp teknikleri video - nlp teknikleri indir - nlp teknikleri ppt -

Yorumlar