İzmir NLP Practitioner Eğitimi

NLP (Neuro Linguistic Programming) Practitioner Eğitimi profesyonel, uzman eğitimcilerin katkılarıyla sunulmaktadır. 50 saat süren İzmir NLP Practitioner Eğitimi, NLP teknikleri ile ileri düzeyde gelişim sağlamayı hedefler. İzmir NLP Practitioner Eğitimi, bireylerin NLP sistemi hakkında bilgilenmelerinin yanı sıra, kişisel deneyimlerine yönelik değişim sağlayabilmeleri ve fark atabilmeleri için özel olarak hazırlanmıştır.

 

NLP iksirinin siz de keyfina bakmalısınız. Birçoğunuz nlp’ yi kitaplardan okudu, bir kısmınız yakınlarından dinledi. Şu zaman ise yaşfakat zamanı.

 

NLP nedir? NLP' nin mucizesi nereden geliyor? Niçin herkes sihirli bir değnek benzer biçimde ona haiz olmak istiyor? NLP, bir fikir sistematiğidir. NLP, önce bireyin kendisiyle anlaşabilmesi, kendi iç ikilemlerinden, korku ve kaygılarından arınması, dünyayı daha iyi algılaması, davranışlarını algılarına göre düzenlemesini sağlayan bir sistemdir.


NLP, bilimsel alt yapıya sahip bir sistemdir. Kısacası NLP, insan davranışlarının modellenmesidir. Amacı, etkili bildirişim kurmak ve sürekli ilerlemektir. Nöro Linguistik Programlama hızlı ve kalıcı bir halde davranış değişikliği oluşturmaya yönelik çok güçlü teknikleri ve bunların nasıl kullanıldıklarını açıklayan uygulama felsefesini içermektedir. NLP etkili iletişim oluşturmak için size gerekli malzemeleri sağlar. Her davranışın bir yapısı olduğu görüşüyle çıkar yola. Davranışın yapı öğrenilebilir, değiştirilebilir ve modellenebilir. Hangi davranışların yararlı ve etkin bulunduğunu anlamak, algılama yeteneklerimize bağlıdır.


Tüm hikâye 1970’ li yılların başlangıcında Santa Cruz’ da ki Kalifornia Üniversitesinde John Grinder ile Richard Bandler’ in tanışıp, arkadaş olmalarıyla adım atar.

 

Grinder ve Bandler, dikkatli ve detaylı bir gözlem yardımıyla üç olağanüstü terapistin davranışlarını modellerler; modern aile terapisinin kurucusu Virginia Satir, Gestalt terapisinin kurucusu Fritz Perls ve çağdaş hipnoterapinin kurucusu Milton Erickson. Çalışmaları esnasında bu bireylerin çok farklı tarzları olmasına karşın şaşırtıcı benzerlikte kalıplar kullandıklarını keşfederler.


John Grinder ve Richard Bandler daha sonra dünyaca ünlü hipnoterapist Milton Erickson’ u modelleyerek, onun varlıklı hipnotik kalıplar koleksiyonunu çalışmalarına katarlar. Bu yöntemde anlatılan davranış ve düşüncelerimizde şuuraltımızın yani şuursiz aklın çok büyük rolü olduğudur. M. Erickson bilinçsiz akılla nasıl iletişim kurulabileceğini ve şuursiz aklın çalışma prensiplerini ortaya koyar. Bunun modellenmesi ile de iş dünyasında, sağlık ve eğitim alanlarında başarılı olmuş kişilerin becerilerinin modellenme süreci hızlanır ve eğitimler insanlara olağanüstü üretkenlik sağlamaya adım atar. şu demek oluyor ki modelleyenler M. Erickson’un elde etmiş olduğu sonuçların aynılarını elde ederler.

O dönemde ünlü aile terapisti Virginia Satir’in yaptığı çalışmalar da çok başarıya ulaşmışdır. İnsanlarla kurduğu iletişim ve sistem düşüncesi bu başarının temelini yarattı. Onlar Virginia Satir’i de modellerler ve aynı başarıyı elde ettiklerini görürler.

Amaç, mükemmelliğe iyi mi erişildiğini belirleyerek bunun herkes tarafınca öğrenilebilir uygulanabilir hale getirilmesidir şu demek oluyor ki MODELLEMEKTİR.

 

İSİMLENDİRME!!!

 

Grinder ve Bandler 36 saatlik bir çalışmayla ilk kitaplarını tamamlamış olduktan sonrasında şöyle bir soruyla karşı karşıya kaldılar akıllarında. Buna ne isim vereceğiz?

 

Neuro: Tecrübelerimizin sinir sistemimiz sayesinde 5 duyumuzla idraklanması ve işlenmesidir. Yani yaşadıklarımızı zihnimizde iyi mi canlandırdığımızdır. Kısacası sinir sistemine yaptığımız göndermelerden oluşur.

 

Linguistic: Sinirsel temsillerin kodlandığı, sıralandığı, anlama kavuştuğu iletişim ve dil sistemidir. Yani hayata bakışımızı, vakalara verdiğimiz tepkileri sözcüklerle iyi mi anlattığımızla ilgilenir.

 

Programming: Belirlenmiş hedeflere ulaşmak için bildirişimimizi ve sinir sistemimizi organize etme eylemidir. Doğrusu istenilen sonuçlara ulaşmak için düşünceleri düzenler ve değiştirilmesi ihtiyaç duyulan inançlarla ilgilenir.

 

NLP HAKKINDA;

 

NLP'yi tek bir ifadeyle sınırlamak imkânsızdır. NLP ‘nin bir oldukça açıklaması vardır ve bu tarz şeylerin her biri değişik açılardan yansıyarak konunun bütün şeklini ve gölgelerini açığa çıkaran fotonlar gibidir.

NLP, mükemmelliği ve üstün özellikleri, olağanüstü başarıya sahip kişilerin ve kurumların bu sonuçlara nasıl elde ettiklerini inceler. Teknikler başkalarına öğretilebilir ve böylelikle öğrenenler de güzel sonuçlara ulaşabilir. Bu işleme nlp’de modelleme adı verilir.

 

Modellemek için, NLP, kişisel tecrübelerimizi nasıl oluşturduğumuzu, değerlerimiz ve inançlarımız hakkındaki duygusal hallerimizi, düşüncelerimizi, iç dünyamızı nasıl kurduğumuzu ve ona nasıl bir anlam yüklediğimizi ele alır. Asla bir olay tek başına anlamlı değildir. Ona anlam yükleyen bizlerizdir ve farklı kişiler aynı vakaya farklı anlamlar verirler. Bu sebeple NLP manevi deneyimleri inceler.

 

Yaşamınızda, gerek içinizden gerek dış dünyadan gelen sizi sınırlayan engelleri aşarak yeni bir başlangıç mı yapmak istiyorsunuz?

 

İşinizde, ailenizde ve çevrenizde, sorunların denetim etmiş olduğu biri değil de sorunları denetim edebilen pozitif yönde ve başarılı bir insan olarak yaşamak ister misiniz?

 

Duygularının esiri olan biri olmaktan kurtulup duygularını yöneten, davranışlarını yönlendiren, yaşamının denetimini eline almış birisi olmaya ne dersiniz?

Aslında var olan; fakat kullanamadığınız potansiyelinizi keşfetmek size neler sağlardı hiç düşündünüz mü?

İnsanlarla daha etkin ve etkili iletişim kurabilmiş olsaydınız neler kazanmış olurdunuz ve ya neler kaybetmemiş olurdunuz?

İzmir NLP Practitioner Eğitimi, gerçek potansiyelinizin farkına varmanız için bir başlangıçtır. SAYGIN NLP Practitioner eğitiminin içeriği üniversitelerde, okullarda, iş dünyası eğitimlerinde ya da kitaplarda yer almaz. Bu bilgiler sizin içinizde saklı. Dahiniz içinizde emrinizi bekliyor ve NLP Practitioner Eğitimi size uyanışınızın anahtarını veriyor!

 

NLP Practitioner Eğitimi Size Neler Kazandıracak? .


Yürüyüşünüz Bile Değişecek.. .


Tekrar asla aynı olmayacaksınız...


Çünkü tekrar asla eski sınırlamalarınız olmayacak...


Çünkü tekrar dünyaya eski gözlüklerle bakmayacaksınız...


Çünkü tekrar dünyayı çevrenizde kalın duvarlarla hissetmeyeceksiniz...


Çünkü kafanızda sizi rahatsız eden sesler (kimin sesleriyse onlar) bir daha olmayacak...


Çünkü kendi potansiyeliniz ne demek onu anlayacaksınız...


Tıpkı bunu yaşayan sizden önceki yüzlercesi şeklinde...


Ve belki bu size ilk başta imkansız gelecek...


Ve bir ihtimal, ilk kere diğer insanoğlu idrak etmek düşüncesi rahatsız edici olacak...(Çünkü devamlı başkalarını suçlamak lüksü elinizden alınacak.)


Ve bir ihtimal, şuuraltınızla bildirişim kurmak size korkutucu gelecek...(Çünkü yüzleştiğinizde içinizdeki çocuğu göreceksiniz.)


Ve belki, yıllarca biriktirdiğiniz problemleri birkaç dakikada kaybedivermek sizde boşluk yaratacak...(Çünkü çok uzun süreden beri o sıkıntılar orada)


Ve bir ihtimal, bir daha katılımcılar için siz de Bu anlatılmaz, sadece yaşanır diyeceksiniz...


Tıpkı bunu yaşayacak olan sizden sonrası binlercesi şeklinde...

Kim bilir?...

 

İzmir NLP Practitioner Eğitiminin Konuları

 

# Nasıl öğreniriz?

 

# Beynimiz nasıl çalışır?

 

# Ustalık nasıl kaynaklanır?

 

# Soruların yeri nedir?

 

# NLP nedir?

 

# Düşüncelerimiz iyi mi oluşur?

 

# Geçmişi nasıl sileriz?

 

# Bağlılıklardan nasıl kurtuluruz?

 

# Ruh halimizi iyi mi kontrol ederiz?

 

# Beynimizdeki anlamları iyi mi değiştirebiliriz?

 

# Karşı tarafın fikir modellerini nasıl anlarız?

 

# Temsil sistemleri nasıl çalışır?

 

# Çağrıştırıcılar iyi mi çalışır?

 

# Takıntılarımızdan nasıl kurtuluruz?

 

# İnançlarımızı nasıl değiştirebiliriz?

 

# Değerlerimizi yeni baştan iyi mi organize edebiliriz?

 

# Dili kullanarak derin yapıya iyi mi ulaşırız?

 

# haiz olmadığımız davranışları nasıl kazanırız?

 

# Beyin vakiti nasıl işler ve bunu iyi mi kullanabiliriz?

 

# Ruhsal boyuttaki insanoğlu nasıl yaşar?

 

 # Beynin bilgisayar programları nasıl çalışır?

 

# Hipnotik dil kalıpları nasıl çalışır?

 

# Yaşamın anlamı içinde yerimiz nedir?

 

# Ne istiyoruz?

 

# Hedefleri iyi mi koymalıyız?

 

# Tüm bu detayları iyi mi birleştiririz?

 
 
İzmir NLP Practitioner Eğitiminin İçeriği:


# NLP Tanımı


# Zihin ve İşleyiş Şekli
 

# NLP’nin Varsayımları

# Değişim Stratejileri

# İletişim İlkeleri

# İletişim İlkeleri# Düşünme Biçimleri


# Uyum, Uyum ve Bütünlük


# İletişim ve Davranış Dilini Anlama


# Ruh Halleri


# Öğrenim Düzeyleri


# Temsil Sistemleri


# Hedef Belirleme


# Göz hareketleri

# Alt Sistemler


# Değişimin Mantıksal Boyutları

# Meta Model Soruları

# Çapa Atmak

# Kişisel Geçmişin Değiştirilmesi

# Meta Programlar

# Algısal Pozisyonlar

# Dil Kalıpları

# Hipnotik Dil kalıpları

# Yeniden Çerçeveleme


# Swish

 
İzmir NLP Practitioner Eğitimine Kimler İçin Uygundur?


 

İş Yaşamında ve Özel Yaşamda Kaliteyi Yakalamak İsteyen tamamımız için Uygundur !!

Uluslararası kabul görmüş program, artık size yararlı olmayan alışkanlıklarınızdan kurtulmanız ve bununla beraber hayal ettiğiniz yaşamı yaşamanız için size yardım etmeye odaklanmıştır.

 

# Eğitimin ismi:
İzmir NLP Practitioner Eğitimi

 

# Eğitimci:
Cemal KONDU. ( Kişisel Ve Kurumsal Gelişim Uzmanı/ Yazar/Uzm.Psk.)


# Eğitimin yeri:  Saygın Coaching & Consulting


# Eğitimin dili: Türkçe.


Sertifika:
Katılımcılara Uluslararası Geçerli NLP Sertifikası Verilecektir.


Ücretsiz ön görüşme yapmak için bizden randevu almanız yeterli olacaktır.

NLP Eğitimi eğitimleriyle ilgili detaylı bilgi için :

İzmir NLP Practitioner Eğitimi için 0(232) 422 59 54 yada 0 (535) 667 32 24 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya İzmir NLP Practitioner Eğitimini tıklayabilirsiniz.

İzmir Karşıyaka  NLP Practitioner Eğitimi için 0(232) 369 50 81 - 0(532) 100 11 65 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya İzmir Karşıyaka NLP Practitioner Eğitimini tıklayabilirsiniz

Antalya NLP Practitioner Eğitimi için 0 242 323 73 15 yada  0 (505) 445 15 31 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya  Antalya NLP Practitioner Eğitimini tıklayabilirsiniz.

Denizli  NLP Practitioner Eğitimi 0 (258) 213 0 999 -  0 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Denizli NLP Practitioner Eğitimini tıklayabilirsiniz.

Muğla NLP Practitioner Eğitimi 0 (258) 213 0 999 -  0 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Muğla  NLP Practitioner Eğitimini tıklayabilirsiniz.

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :nlp eğitimi nedir - nlp academy turkey - ücretsiz nlp eğitimi - nlp eğitimi izmir - nlp eğitimi fiyatları - uluslararası nlp sertifikası - nlp eğitimi istanbul izmir nlp uzmanları - nlp uzmanı cemal kondu -

Yorumlar