NLP Eğitimi İzmir Alsancak

NLP (Nöro-Linguistik Programlama), Türkçe'ye Sinir Dili Programlaması olarak çevrilen ilk söylendiğinde akademik kavramlar ifade eden kompleks bir program çağrışımı yapmaktadır. Aslen son aşama basit, hemen uygulayabileceğiniz ama çok etkili teknikler içermektedir. NLP, 1970'li yıllarda Richard Bandler ve John Grinder tarafından geliştirilen bir davranış akımıdır. Ülkemizde uygulamaları yeni yeni başlayan bir bilim dalı olan NLP, aynen ABD ve Avrupa'daki şeklinde hızla yayılmaktadır. NLP her gün her insanoğlunun yaptığı veya oluşturmaya çalıştığı, bayağı yada karmaşık tüm pozitif yönde davranışlarla, güçlü iç ve dış iletişimlerin bir sistem haline getirilmesidir. Diğer bir tanımlamayla, malum tüm problemlerin üstesinden gelebilecek kati ve kolayca uygulanabilir bir zihni denetim altına alma metodudur. NLP'nin ihtiva ettiği üç kelimeyi tek tek açıklarsak NLP hakkında daha iyi data sahibi oluruz.

Nöro (Sinir): Sinir sistemimizin temeli beş duyumuzdur. Yaşadığımız dünyayı çoğumuz farklı biçimlerde temsil ediyoruz. Farklı gruplardaki insanoğlun, deneyimleri temsil etmeleri çok farklı olabildiği şeklinde, her gruptaki insanoğlunun da gruptakilerden farklı bir temsil kabiliyeti vardır. Birçok şeyin kati olarak doğru, yanlış, iyi, kötü, güzel, çirkin diye sınıflandırılamadığı bir dünyada, deneyimler her birey tarafınca farklı bir şekilde temsil edilir. Dış dünyayı beş duyumuzla idrakladığımızdan, başta görme olmak üzere işitme, dokunma, koklama ve tatma duyularımız, bu temsillerin oluşmasında çok önemli bir rol oynamaktadırlar. Bir tecrübe tanımlarken neler işittiğimizi, neler gördüğümüzü, neler tattığımızı,  neler hissettiğimizi  ve hangi kokuları duyduğumuzu anlatırız.

Linguistik (Dil): Buradaki dilden maksat yalnız konuştuğumuz dil değil, düşüncelerimizi beyan ettiğimiz her şeydir. Dil olmadan bir düşünceyi zihinde canlandıramayız ve onu ifade edemeyiz. İnsanlarla bildirişimimizi dilimiz ile sağladığımız şeklinde, kendi iç iletişimimizde de dilimizi kullanırız. Zihnimizde beliren anlam dilimiz ile ifadelendirilir ve karşımızdaki insana aktarılır. Bazen de dilimizdeki ifade zihnimizde şekillenir.  

Programlama: İster programlayalım, istersek kendi haline bırakalım, beynimiz programlarla çalışır. Değişiklik yapmak istediğimiz davranışlarımız, duygularımız veya inançlarımız için aynen bir bilgisayar şeklinde beynimizdeki düşünceleri programlamak zorundayız. Hayat ekranında ortaya çıkacak görüntü, bu programlamanın bir sonucudur. Yetenekli oyuncuların oynadığı bir oyun, çok iyi bir seslendirme ve muhteşem bir programlama ile her insanın beğenisini kazanır.

NLP'NİN UYGULAMA ALANLARI

Daha verimli olmak. Daha başarılı olmak. İnsanlarla daha iyi bir iletişim oluşturmak istemez misiniz? Bu soruya "Evet" diyor ama, "Bunlar sahiden olabilir mi?" diye düşünüyorsanız, bu mevzuda NLP'ye güvenebilirsiniz.  Eğer NLP teknikleri,  gece yatarken uykudan önce okunacak bilgiler olarak görmez, öğrendiklerinizle harekete geçerseniz, dünyadaki bir oldukça insanın yaşadığı değişimi siz de yaşarsınız.

NLP
'nin en güzel tarafı, sizin istediklerinizi elde etmek için dışarıdan bir kaynağa ihtiyacınızın olmadığını söylemektedir, zaten içinizde bulunan mükemmel ve görkemli kaynakları kullanarak başarıya doğru harika bir yolculuğa çıkmanızı tavsiye etmesidir.

Kendinizi sınırlayan davranış ve düşüncelerinizi, denenmiş ve başarıyla uygulanmış tekniklerle çok kısa bir zamanda değiştirebilirsiniz. NLP, yaşantınıza kaliteli hayâllerin girmesiyle yaşamınızda çok şeyin değişeceğini müjdeler. Kendinizle ilgili inanılmış olduğunuz, hayâl ettiğiniz, güvenle beklediğiniz şeyleri bir gün kesinlikle yaşarsınız. Hayâlini görmüş olduğunüz tüm görüntüler, duyduğunuz sesler ve hisler gelecekte gerçekleşecek olan vakaların habercisidir. NLP'deki stratejiler, oyuncusunu başarıya ulaştırmak isteyen bir alıştırmacıünkinden farksızdır. Düşlerinizi gerçekleştirmek için elinize verilmiş bir başarı reçetesidir.

Çok iyi bir iletişimin nasıl yapılacağını son derece iyi özetleyen, ayrıca iletişimin başarıdaki önemini devamlı vurgulayan NLP, 21. Yüzyılın başarı teknolojisi olmaya aday bir bilim dalıdır. Toplam kalite yönetiminde, minimum alan kişi mutluluğu kadar önemli olduğu sık sık vurgulanan çalışan mutluluğu, artık bütün şirket ve organizasyonlar tarafından kendi ilerlemelerinin temel taşı olarak kabul edilmektedir. NLP (Nöro-Linguistik Programlama), ilk bakışta bir kişisel gelişim teknikleri olarak görülse de, kişilerin verimliliklerinin ve kapasitelerinin artması ile o kurumlarda kendi iç kaynakları kullanılarak büyük bir katma değerin katılması, başka hiçbir teknik bilgi ile kıyaslanamayacak bir aşamadadır.  

Bir organizasyonun en değerli kaynakları insanlarsa, bu insanoğlun kendilerini daha iyi tanıyabilmesi, çevresindekilerle daha iyi bir iletişim kurabilmesi ve onları daha iyi anlayabilmesi, o bireylerin, kurumun hedefleri doğrultusunda bir oldukça kişiyi etkileyebilmesi sonucunu doğurur. Her zaman pozitif  tavırların prim yaptığı iş dünyasında, problemler yerine çözümlere odaklı bir kurum, en değerli potansiyelini maksimum düzeyde kullanıyor anlamına gelir. Kişilerle kurumların değişiklik modelleri içinde büyük bir benzerlik vardır. Başarılı insanoğlun örnek davranışlarının taklit edilmesine NLP' de modelleme denilmektedir.  

NLP'yi iyi bilen ve kişisel bazda modellemeyi çok iyi icra eden kişilerin çoğunlukta bulunmuş olduğu bir kurumda başka bir kurunum modellenmesi, yani Benchmarking yapılması çok daha kolaydır. "Elinde bulunanlarla yapabileceğinin en iyisini yapabilirsin" çarpıcı sözü kişisel ve kurumsal olarak son aşama önemli bir misyon cümlesidir. Çünkü hepimiz ve her kuruluş istediklerini elde etmek için çok önemli kaynaklara haizdir. Yapılacak ilk iş, bu kaynakların bilincinde olmak ve onları en doğru biçimde kullanmaktır.

İş yaşamıyla özel yaşamın birbirine girmiş olduğu günümüzde iş yaşamında, özellikle satış ve pazarlama bölümlerinde sihirli ve görkemli bir güce sahip olan NLP'yi tüm iş adamlarının ve bütün çalışanların öğrenmeleri artık bir lüks değil, yaşadığımız çağın bir gereğidir. Ek olarak, bir camianın özünü teşkil eden aile içindeki iletişimin mükemmele ulaşması, o cemiyet için yaşamî bir önem taşır. Bu ilkelerin, aile içindeki uyumu sağlamaya büyük tesiri olduğu, NLP uzmanları tarafınca bir oldukça deneyler ve örneklerle kanıtlama edilmiştir.

NLP Eğitimi İzmir Alsancak

NLP Eğitimi İzmir Alsancak
; İzmir Alsancak’da nlp eğitimi veren kurum ve kuruluşlardır. NLP; yaşamımızda üzerinde düşünmeden, otomatik olarak gerçekleştirmiş olduğumuz davranış ve düşünme süreçlerini, bilinçli hale getirme, geliştirme ve değiştirme  üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda, zihnin işleyişi ile ilgili geliştirilmiş bir model ve metodolojidir.

NLP artık günümüzde sadece terapi alanının dışında, farklı bilim dallarının etkisinde gelişerek yönetim, eğitim, sağlık, aile, satış ve spor bilimlerinde de başarılı bir şekilde kullanılabilmektedir. NLP kişisel gelişim ve becerilerin açığa çıkarılmasında kullanıldığı gibi düşünce, duygu  ve davranış kalıplarını bilinçli hale getirip hedef odaklı ve yapıcı bir şekilde geliştirmede kullanılan bir dizi yöntemler de sunmaktadır.

NLP’nin yapısını kişilerin çevrelerini nasıl algılayıp ne şekilde tepki gösterdikleri, nasıl iletişim kurdukları ve davranış kalıpları üzerinde yapılan araştırmalar oluşturmaktadır. NLP Eğitimi İzmir Alsancak. Bu araştırmaları sonucunda geliştirilen bilgi teknik ve yöntemler, insanlar arasındaki iletişimi pekiştirmede kullanıldığı gibi, amaç ve çözüm bulma süreçlerinde de senelerdir kullanılmaktadır.

NLP modellemeye dayanır. Modelleme sonucunda çıkan müdahale teknikleri vardır. Bu teknikler kullanımı kolay, hızlı ve doğrulanabilir sonuçlar taşırlar. Yine bu müdahale teknikleri, etkin bir iletişim kazanılmasına sebep  olurken, zihinsel fonksiyonları geliştirir, potansiyeli yükseltir, yeni modeller yaratmak ve geliştirmek için kişinin ihtiyacı olan değişimi kolaylaştırır. NLP Eğitimi İzmir Alsancak.

NLP’de üç temel kavram vardır. Bunlar; neuro, linguistik ve programlamadır. Neuro; bedenin fizik faaliyetleri ve 5 duyu organlarıyla gelen verileri işleme tarzıyla ilgilidir. Linguistik; kullanılan dilin çevreyle kurulan iletişimi ve bunun etkinliğini düzenler. Programlama; zihni süreçleri ifade eder. NLP Eğitimi İzmir Alsancak. Biz nlp kavramını ayrıntılı bir şekilde araştırdık ve bunun sonucunda kapsamlı bir NLP eğitim programı hazırladık. Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı olarak incelemek ister misiniz?

Ücretsiz ön görüşme yapmak için bizden randevu almanız yeterli olacaktır.

NLP Eğitimi eğitimleriyle ilgili detaylı bilgi için :

İzmir NLP eğitimi için 0(232) 422 59 54 yada 0 (535) 667 32 24 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya İzmir NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.

İzmir Karşıyaka  NLP eğitimi için 0(232) 369 50 81 - 0(532) 100 11 65 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya İzmir Karşıyaka NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz

Antalya NLP  eğitimi
için 0 242 323 73 15 yada  0 (505) 445 15 31 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya  Antalya NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.

Denizli  NLP  eğitimi
0 (258) 213 0 999 -  0 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Denizli NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.

Muğla  NLP eğitimi 0 (258) 213 0 999 -  0 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Muğla NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :izmir nlp kursu - nlp eğitimleri - cemal kondu nlp - cemal kondu -

Yorumlar