NLP Eğitimi Antalya

NLP, (Neuro Linguistic Programming) kişilerin amaçlarına ulaşmaları için "nörolojik programlarını" keşfetmelerini ve en iyi şekilde kullanmalarını sağlamayı hedefleyen, tartışmalı bir ruhsal terapi anlayışıdır.

NLP, metodolojiye yer veren, bir seri yöntem  müdahalenin yer aldığı bir yaklaşımdır. Bilimsel olduğu iddiaları tartışmalıdır.
Metodoloji modellemeye dayanır. NLP özel bir alanda başarılı sonuçlar alan insanların  deneyimlerini biçimleme ve çözmeyi, NLP'nin anlaşılır olmasını ve ulaşmak isteyeni de eğitmeyi sağlıyor.

Modellemeden çıkan müdahale teknikleri kullanımı basit, hızlı ve doğrulanabilir neticeler taşırlar. Bu müdahale teknikleri, etkin bir iletişim kazanılmasına niçin olurken, zihinsel fonksiyonları geliştirir, potansiyeli yükseltir, yeni modeller yaratmak ve geliştirmek için ferdin ihtiyacı olan değişimi kolaylaştırır.

NLP üç temel kavrama dayanmaktadır

1.    Neuro: bütün davranışlar nörolojik bir sürecin sonucudur.

2.    Linguistik: Sinirsel süreçler dil ve bildirişim sistemleri yöntemiyle modeller ve stratejiler halinde temsil edilir, düzenlenir ve sıralanır.

3.    Programlama:
Bir sistemin unsurları belirli neticelere ulaşmak için programlanır.

Nöro: Nörolojik sistem bedenin  fizik faaliyetleri ve beş duyu organımızdan gelen bilgileri işleme tarzıyla ilgilidir.

Linguistik: Kullanılan dilin çevreyle kurulan iletişimi ve bunun etkinliğini düzenler.

Programlama:
Bilgisayar bilimlerindeki programlama teriminden alınmış zihni süreçleri ifade eder.

NLP Eğitimi Antalya. NLP bir sanattır çünkü tüm insanoğlu doğum anına kadar aynı süreçlerden geçerken doğumdan itibaren farklı bir yapıya, kişiliğe haiz olur dolayısıyla NLP her ferdin tek ve özgün olduğunu kabul ederek kişiyi bir sanat eseri olarak tanımlar. NLP ferdin kendisinin en iyisi olabilme sanatıdır.

NLP (Neuro-Linguistic Programming)
beyin dili programlaması anlamında kullanılan ve dünyada çok yaygın olan bir kişisel gelişim alanıdır. Ülkemizde son senelerde seminer, kurs  ve sertifika programlarıyla yayılan kişisel gelişim faaliyetleri, zaten ِ önemli bir kalite arayışının eseridir. 

NLP, (Neuro Linguistic Programming), “Sinir Dili Programlaması”
anlamındadır. John Grinder ile Richard Bandler tarafından psikoterapi ile retorik alanlarının ilkelerinden yararlanarak geliştirilen bu teknik, Batı’da çoğu zaman psikoterapi, psikoloji, antropoloji vb. Alan uzmanlarının denetiminde gelişmiştir.

Birer NLP uzmanı olan Joseph O’Connor ile lan McDermott’un yazdığı “NLP’nin İkeleri” adlı eserde NLP mevzusunda şu bilgiler verilmektedir : “Nöِro kelimesi, beyinle ve düşünsel hayatımızı iyi mi düzenlediğimizle ilgilidir. Linguistik kelimesi, dili nasıl kullandığımız ve dilin bizi iyi mi etkilediği hakkındadır. Programlama ise, tekrarlanan davranış dizilerini ve hangi hedefle hareket ettiğimizi açıklar. Bu anlamda, NLP bağlantılarla ilgilidir, kısaca bizi öteki kişilerle, dünyayla ve mânevî boyutla ilişkilendiren konuşmalarımız, düşüncelerimiz  ve davranışlarımızla ilgilidir.” 

NLP ilkelerine gِöre, insan davranışları amaçlıdır. İnsanların bedenleri, zihinleriyle birlikte hareket etmektedir. İnancın davranışlara yansıyan yöِnünün ِönemi üzerinde duran NLP uzmanları, çoğu direkt dinî informasyon ve inançla yorumlanabilecek sorulara da cevaplar aramaktadırlar. Başarılı ve pozitif telkinler de ihtiva eden NLP kitaplarında bile informasyon kaynaklarının, felsefî veya şahsî yorumlarla sınırlı olduğu görülmektedir.

NLP Eğitimi Antalya. Endişe, şüphe, vehamet, başarı, problem çِözme, tutum ve davranışlar şeklinde pek çok mevzu, subjektif yaklaşımlarla yorumlanmakta ve denebilir ki, insanoğlun bu konulardaki arzu, talep ve hedefleri bir bakıma istismar edilmektedir. NLP kitaplarının belirlediği temel ilkeler ve başarıya yetişme mevzusundaki telkinler, bazen dinî nasslarla çelişebilmektedir. Sadece dinî nasslarla çelişmemekte, insan için de aldatıcı olmakta, âdeta onu kandırmaktadır. “Aklınız, sınırsız bir güç deposudır”; “İçinizde sınırsız bir güç vardır” şeklinde ifadeleri bunlar içinde sayabiliriz.

NLP TARİHÇE

NLP 1973 yıllarında hemen hemen bir öğrenci olan Bandler ile linguistik (Dilbilim) profesörü olan Grinder'in  Milton Erickson, Virginia Satir Fritz Perls, Gregory Bateson şeklinde vakitin en büyük terapist ve dilbilimcilerinin zihin süreçlerinin modellenmesi yöntemiyle ortaya çıkmıştır. "Neuro-Linguistic Programming" ibaresi zihin ile insan vücudundaki sinir ağı (neurology) dil modelleri (linguistik) ve insan idraksının organizasyonu ve düşüncenin sistematik modeller (programlama) ile insan davranışları ve öznel gerçekliğin yaratımı ilişkisini keşfetmeye yönelik model ve ilkeler tümünü göstermektedir.
 
Sinirsel Dil Programlama yöntemi (İngilizce NLP, Neuro Linguistic Programming ), yaşam deliğimizde üzerinde düşünmeden, otomatikman gerçekleştirmiş olduğumuz algılama, düşünme ve davranış süreçlerini, bilgili hale getirme ve geliştirmede etkin olarak kullanılan bir yöntemdir.

NLP'nin altyapısını, insanların çevrelerini iyi mi algılayıp ne şekilde tepki gösterdikleri, nasıl bildirişim kurdukları ve davranış kalıpları üzerinde meydana getirilen araştırmalar oluşturur.

NLP'de bu tür araştırmalar özellikle kendi alanlarında çok başarılı olan insanların stratejileri üzerinde yoğunlaştırılmıştır. Buna NLP de Modelleme denir ve günümüzde çabuk öğrenme  önemli bir parçasıdır.

NLP araştırmaları sonucunda geliştirilen data teknik ve yöntemler, insanlar arasındaki iletişimi pekiştirmede kullanıldığı şeklinde, hedef ve çözüm bulma süreçlerinde de senelerdir başarılı bir halde kullanılmaktadır.

Neuro
ile insanoğlun işitme, görme, hissetme, koklama ve tatma duyuları ve bu duyuların yönetildiği beyin ve sinir sistemi vurgulanır.

Linguistic ile yaşam deneyimlerinin dil vasıtası ile kodlanması, dilin deneyim edinme ve değişim süreçlerindeki tesiri vurgulanır.

Programming
ile istem veya istemdışı gerçekleşen, öğrenilmiş davranış kalıpları ve tutumlar vurgulanır.

Nörolinguistik Programlama (İngilizce: Neuro-linguistic programming; NLP), sinir dili programlaması olarak Türkçeye çevirilen bir kişisel gelişim sistemi.

Nöro linguistik Programlama, bağlılarının kişisel gelişim, ulaşmakta kullandıkları teknikler, aksiyomlar ve inançlar tümüdür.

NLP, en sıradan haliyle  bir modelleme sistemidir. NLP, kişinin bulunduğunun daha iyi versiyonu olabilmesi yönünde çalışma yapar. Düşünceler beyinde duygular ise bedende kaynaklanır. NLP, ferdin geçmişiyle barışmasına, geçmişte yaşanılan  negatif duygularının silinmesine ve  hafızadaki zararlı dosyalarının kapatılmasına destek sunar. Endişe, tehlike, fobi, iç ses, inançların değiştirilmesi benzer biçimde bir çok çalışmayı kapsar.

Ferdin zararlı geçmişinden arınıp, geleceğine odaklanmasını sağlar. Bugünde yaşamasına ve geleceğini sağlıklı bir halde planlamasına destek sağlar. Bireyin iç dünyası sorunlu, huzursuz, mutsuz ve karmaşa içindeyken o bireyden pozitif veya pozitif yönde ifadelerin çıkması mümkün değildir. NLP Kişilerin  iç dünyasının netleşmesine, dinginliğe yetişmesine ve kişilerin fikir ve davranışlarının farkına varmasına destek sunar. Ve her şey farkındalıkla adım atar.

ÇOCUKLARDA NLP, NLP Eğitimi Antalya.
 
Kendine güvensizlik

Korku

Kaygı

Anne bağlılığı

Kardeş kıskançlığı

Okul korkusu

Okulda başarısızlık

Dikkat eksikliği

Yalnız uyuyamama

Rahatsız etme

Konsantrasyon

Gelecek korkusu

Gece ıslatmaları

Tüm travmalar

 
ÖĞRENCİLERDE NLP, NLP Eğitimi Antalya.


Hedef belirleme

Hedefe odaklanma

imtihan kaygısı ve heyecanı

Bakarkörlük

Öğrenme seçiminin belirlenmesi

Öğrenme teknikleri


AİLEDE NLP


Cinsel problemler

Eşler arası uyum

Temsil sistemleri ile iletişimin geliştirilmesi

Aile içi iletişim ve uyum

anne babalar ve çocuklar

Tüm travmalar

 
YETİŞKİNLERDE NLP, NLP Eğitimi Antalya.


İdeallere yetişme

Özgüven

Kendini tanıma

Hedef belirleme ve hedefe odaklanma

Hedefe ulaşmada engellerden kurtulma

Motivasyon

Unutkanlık

Kaygı

Aşırı coşku

İçsel çatışma

Öfke

Kızgınlık

Mutsuzluk

Korkular

Fobiler

Suçluluk duygusu

Tikler

Takıntılar

Derin yas süreçleri

Boşanma sonrası sorunlar

Doğum sonrası sıkıntılar

Parasal konular

Tüm travmalar
 
Ücretsiz ön görüşme yapmak için bizden randevu almanız yeterli olacaktır.

NLP Eğitimi eğitimleriyle ilgili detaylı bilgi için :

İzmir NLP  Teknikleri eğitimi için 0(232) 422 59 54 yada 0 (535) 667 32 24 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya İzmir NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.

İzmir Karşıyaka  NLP Teknikleri eğitimi için 0(232) 369 50 81 - 0(532) 100 11 65 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya İzmir Karşıyaka NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz

Antalya NLP Teknikleri eğitimi için 0 242 323 73 15 yada  0 (505) 445 15 31 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya  Antalya NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.

Denizli  NLP Teknikleri eğitimi 0 (258) 213 0 999 -  0 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Denizli NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.

Muğla  NLP Teknikleri eğitimi 0 (258) 213 0 999 -  0 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Muğla NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.

Antalya NLP, Nlp Antalya, Antalya NLP Kursu, Nlp Kursu antalya, Antalya Nlp Teknikleri, Nlp Sertifika Antalya, Antalya Nlp Yöntemleri, Antalya Nlp Eğitimi, Nlp Eğitimi Antalya, Antalya Sertifika ve Nlp teknikleriyle ilgili tüm çalışmaları buradan takip edebilirsiniz.

Bu makale şu konularla ilgili olabilir : antalya kişisel gelişim seminerleri - antalya kişisel gelişim merkezleri - pusula eğitim kurumları - pusula eğitim danışmanlık - pusula eğitim hizmetleri - pusula eğitim kurumları antalya - antalya yaşam koçu fiyatları -

Yorumlar