İzmir NLP Eğitim Merkezi

Fikir kalıbı değiştirmeye başladığınızda ve alışkanlıklarınızı, nasıl bu engelleri aşmak için gereksinim duyacağınız vardır. Bu zihinsel koşullar geçmiş öğrenme inanç ve deneyimleri ile oluşturulan inanılıyordu. Bir insanın  5 duyu ile ilgili tüm işlemlerle ilgilenir. Sinir sistemiyle ilgili bir şey vardır sinirsel açıdan ilk özelliğidir.

En önemli becerileri ve teknikleri kullanmak temel duyu durumun yanı sıra, kişilerin beyin  denetim edebilmek için Nlp çok faydalı olabilir. Bu NLP teknikleri iş yönetimi, satış, iletişimsel ve koçlukta da uygulanabilir. Swish tekniği en popüler nlp tekniklerinden biridir. Başarılı olmak ve amaçlarınıza ulaşmak için bazı güçlü sırları iç görü verilecektir. Nlp, insanların yaşamlarını etkilemek için güç verebilir.

İnsanın öznel deneyimlerini, insan beyninin iyi mi işlediğini, kişilerin iyi mi organize ettiğini, öğrendiğini, kendilerini motive edip, değiştirdiklerini. Kişisel değişimin nasıl sağlanacağına rehberlik edecek teknikleri inceler.

Nöro:

Beyinle ve kendi düşünsel yaşamımızı nasıl düzenlediğimizle ilgilidir. Bedenin ve zihnin bir tüm olarak işleyişini irdeler. Nasıl planladığımız fizyolojimizi, (fiziksel zindelik ve sağlığımızı ) fizyolojimiz ise fikirlerimizi etkiler.

Linguistic:


Dili nasıl kullandığımız ve dilin bizi nasıl etkilediği hakkındadır. Dili kullanma biçimimiz, kimliğimiz ve fikir biçimimizin dışavurumudur.

Programming:


Her davranış bir takım düşünce ve tutum sonucu doğar. Bu diziyi belirleyerek davranışları kodlayıp, alt yapılarını tanımamız olasıdır.

NLP'NİN VARSAYIMLARI

1- İletişimin Anlamı, Alınan Cevaptır


İletişimin tesiri, hedeflenen amaca göre, elde edilen neticela ölçülür. İletişiminizi ne kadar gelişmiş araçlarla, ne kadar güzel bir halde yaparsanız yapın, hedeflediğiniz sonucu alamıyorsanız, bildirişiminiz etkisiz anlamına gelir.

Bu durumda yapılacak şey, alınan sonucu değerlendirip metod üzerinde değişiklikler yapmak, yahut metodu tamamen değiştirmektir.

Burada, iletişimdeki probleminin karşı taraftan mı, yoksa sizden mi kaynaklandığını anlamanız, bildirişiminizin sonucunu nasıl değerlendireceğinizi bilmeniz gerekir.

İletişime etki eden faktörler ise şunlardır: yüzde 10 sözcükler, yüzde 30 konuşma tarzı, yüzde 60 vücut dili.


2- Başarısızlık Diye Birşey Yoktur, sadece sonuçlar Vardır


"Başarısızlık" denilen her olgu, aslında insana birşeyler özetleyen, öğreten bir durumdur. Kişi, olaya böyle yaklaştığında, hem çöküntüye düşmez, aynı zamanda öğrendiği bilgiler ve edindiği tecrübelerle hedefine daha sağlıklı adımlarla gider.

Başkalarının çöküntüye düştüğü, ya da başarısızlık psikolojisi yaşadığı yerde, öğrenmek için gözlerini dört açan ve asla vazgeçmeyen insan, hedefine elbet ulaşır.

Artık, başkaları için "başarısızlık" denen şeyler, onun için, hedefe giden yoldaki küçüklü-büyüklü basamaklardır.


3- İnsanlar, fakatçlarına Ulaşmak İçin lüzumlu Kaynaklara SahiptirlerEvet, insanlar amaçlarına ulaşmak için lüzumlu kaynaklara sahiptirler. Fakat çoğunlukla, kendi kaynaklarının farkında değildirler. Acaba insanoğlu kendilerinin, gerek zihinsel, gerekse fizyolojik kapasitelerinin kaçta kaçını kullanıyorlar?

En basitinden, sürenizin bir planlamasını yapın bakalım. Nelere harcadığınız sürenizden, günde 15 dakikayı ayırmakla, "süre yok" diyerek hep ertelediğiniz ne faydalı  şeyler yapabileceksiniz. Yeter ki, inandığınız, koştuğunuz bir hedefiniz olsun, gerek fiziksel, gerekse zihinsel kaynaklarınız öylesine ortaya çıkacak ki, siz de şaşıracaksınız.


4- Her Davranışın Altında pozitif Bir Amaç YatarBurada anlatılmak istenen şey, bireyin davranışı olumsuz da olsa, amacının kendine nazaran olumlu olduğudur.

Örneğin, her akşam evini bırakıp dostlarıyla dışarı çıkan bir insanın, bu davranışı olumsuzdur, fakat bu davranışın peşinde kendince olumlu bir amaç yatar. Belki de, ailesiyle istediği diyalogu kuramamakta, bunu arkadaş ortamında
aramaktadır. O süre, onu bu negatif davranışa iten olumlu amaç, diyalog, sohbet arzusudur.

Davranışların arkasındaki pozitif fakatç irdelenir ve pozitif yönde yollardan çözülürse, içinden çıkılmaz gibi görünen birçok sorun da ortadan kalkar.


5- Güç, fakatçlanan Hedeflere UlaşabilmektirGüç, çeşitli zenginlikler veya türlü imkanlar içinde yaşıyor olmak değil, güçlükleri aşıp hedefe ulaşmaktır. Gerçek anlamıyla güç budur. Kişiyi, bulunduğu noktadan, hedeflediği daha üst noktalara taşıyan enerji, güçtür. Siz de, pozitif yönde bir hedef sahibi olur ve kendinizi ona adarsanız, içinizdeki o müthiş güç açığa çıkacaktır.


6- İnsanlar, Algılayabildikleri Arasından En İyi Seçeneği Seçerler

İnsanların olayları algılama kabiliyetleri farklı değişiktir. Seçenekler karşısındaki tercihleri de algı düzeylerine bağlıdır. Hepimiz, kendisine göre en iyi seçeneği tercih eder. Birisi, süreni kumar masalarında, veya meyhanelerde geçirmeyi yeğlerken başka birisi aynı süre, okuyarak veya başka faydalı şeylerle değerlendirebilir. Seçeneklerin sayısını ve kalitesini ne kadar çoğaltabilirsek, en iyiye ulaşmak için gerekli alternatifleri de o kadar artırmış oluruz. Bu ise belli bir bilinç düzeyi ister. Mutlu ve Başarılı olmak isteyen herkes, o yüksek bilinç düzeyine ulaşmak için elinden gelen çabayı göstermelidir.


7- Harita, Sahanın Kendisi DeğildirYaşam da karşımıza çıkan her şeye duyularımızın, deneyimlerimizin, bulunduğumuz çevrenin, kültür ve inançlarımızın penceresinden bakıp yorumlarız. Öyle olunca da, bir şey hakkında doğal olarak, objektif olmayan, son aşama değişik yorumlar ortaya çıkabilir. Doğrusu, aynı şey hakkında, her insanın zihnindeki harita farklı farklıdır. Bu durumda, iyi bir iletişim için, karşıdaki insanoğlunun o konudaki haritasını kavramak gerekir. Kendimizi onun yerine koyarak, onun beyin haritasıyla kendi beyin haritamız arasındaki gerekli uyumu sağlayarak istediğimiz iletişimi kurabiliriz.  

8- Her süre Bir Seçenek Daha Vardır

Dikkat edilirse, başarılı insanoğlu çözüme odaklanarak yaşarlar. Problemlerin içinde boğulmazlar. En zor durumlarda bile bir çıkış yolu, bir çözüm olduğuna inanır, vazgeçmeden, azimle o çözüm yolunu araştırır ve ona odaklanırlar. O seçenek her zaman vardır ve arayan bulur.

9- İnsan Yaşantısının Bir Yapısı Vardır


Beynimiz, duyularımız vesilesiyle alınan verileri aynen bir bilgisayar benzer biçimde sınıflandırır. Düşüncelerin sınırlanması da o yapının bir parçasıdır. Düşüncelerimiz görsel bir görüntü, bir ses yada bir his karışımı doğar. Bazen buna koku ve tat da eklenebilir. Bazı insanoğlu görüntülerle, bazıları seslerle, bazıları ise yoğun hislerle daha kolay motive olurlar. Bir deneyimdeki ilk tetikleyicinin hangi duygu olduğu ve sırası bilinirse, bu sıralamayı, kişiyi coşku durumuna getirecek şekilde ayarlamak mümkündür. Sporda çok başarılı olan bir öğrenci derslerine çalışmıyorsa, spordaki başarısında kullandığı sıralamayı derslerine uygulayarak çok başarılı olabilir. 


10- Bir İnsan Bir İşi Başarabiliyorsa, Bunu Başkaları da Yapabilir


Evet, bir insan bir işi başarabiliyorsa, kabiliyeti ölçüsünde ve onun ösöylediği faturayı ödemek şartıyla, bunu başkaları da yapabilir. İnsanların çoğu, büyük başarılara imza atmış kişileri, ulaşılmaz olarak görür. "O yapar ama ben yapamam" diye düşünür. Oysa hayat, "O yaparsa ben de yaparım." diyebilen, yetenek yönünden örneği çok, fakat asla vazgeçmeyen insanoğlun başarılarıyla doludur. Öyleyse insan, yeteneklerinin önüne kendi elleriyle çizdiği sınırları kaldırmalı, yeteneklerini ciddi bir halde araştırmalı, o alanda çok başarılı olmuş kişileri incelemeli ve Yüce Yaratıcı'nın verdiği kabiliyetleri en olumlu şekilde alabildiğine kullanmalıdır.


İzmir NLP Eğitim Merkezi


İzmir NLP Eğitim Merkezi; İzmir ’de NLP(Neuro Linguistic Programming) eğitimi veren kurum ve merkezlerdir. NLP(Neuro Linguistic Programming); yaşamımızda üzerinde düşünmeden, otomatik olarak gerçekleştirmiş olduğumuz davranış ve düşünme süreçlerini, bilinçli hale getirme, geliştirme ve değiştirme  üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda, zihnin işleyişi ile ilgili geliştirilmiş bir model ve metodolojidir.

NLP(Neuro Linguistic Programming) artık günümüzde sadece terapi alanının dışında, farklı bilim dallarının etkisinde gelişerek yönetim, eğitim, sağlık, aile, satış ve spor bilimlerinde de başarılı bir şekilde kullanılabilmektedir. NLP(Neuro Linguistic Programming)  kişisel gelişim ve becerilerin açığa çıkarılmasında kullanıldığı gibi düşünce, duygu  ve davranış kalıplarını bilinçli hale getirip hedef odaklı ve yapıcı bir şekilde geliştirmede kullanılan bir dizi yöntemler de sunmaktadır.

NLP(Neuro Linguistic Programming)’nin yapısını kişilerin çevrelerini nasıl algılayıp ne şekilde tepki gösterdikleri, nasıl iletişim kurdukları ve davranış kalıpları üzerinde yapılan araştırmalar oluşturmaktadır. İzmir NLP Eğitim Merkezi. Bu araştırmaları sonucunda geliştirilen bilgi teknik ve yöntemler, kişiler arasındaki iletişimi pekiştirmede kullanıldığı gibi, amaç ve çözüm bulma süreçlerinde de senelerdir kullanılmaktadır.

NLP(Neuro Linguistic Programming)
  modellemeye dayanır. Modelleme sonucunda çıkan müdahale teknikleri vardır. Bu teknikler kullanımı kolay, hızlı ve doğrulanabilir sonuçlar taşırlar. Yine bu müdahale teknikleri, etkin bir iletişim kazanılmasına sebep  olurken, zihinsel fonksiyonları geliştirir, potansiyeli yükseltir, yeni modeller yaratmak ve geliştirmek için kişinin ihtiyacı olan değişimi kolaylaştırır.

 İzmir NLP Eğitim Merkezi.
Nlp’de üç temel kavram vardır. Bunlar; neuro, linguistik ve programlamadır. Neuro; bedenin fizik faaliyetleri ve 5 duyu organlarıyla gelen verileri işleme üslubuyla ilgilidir. Linguistik; kullanılan dilin çevreyle kurulan iletişimi ve bunun etkinliğini düzenler. Programlama; zihni süreçleri ifade eder.

İzmir NLP Eğitim Merkezi. Biz nlp kavramını ayrıntılı bir şekilde araştırdık ve bunun sonucunda kapsamlı bir NLP(Neuro Linguistic Programming)  eğitim programı hazırladık. Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı olarak incelemek ister misiniz?

Ücretsiz ön görüşme yapmak için bizden randevu almanız yeterli olacaktır.

NLP Eğitimi eğitimleriyle ilgili detaylı bilgi için :

İzmir NLP eğitimi için 0(232) 422 59 54 yada 0 (535) 667 32 24 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya İzmir NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.

İzmir Karşıyaka  NLP eğitimi için 0(232) 369 50 81 - 0(532) 100 11 65 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya İzmir Karşıyaka NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz

Antalya NLP  eğitimi
için 0 242 323 73 15 yada  0 (505) 445 15 31 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya  Antalya NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.

Denizli  NLP  eğitimi
0 (258) 213 0 999 -  0 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Denizli NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.

Muğla  NLP eğitimi 0 (258) 213 0 999 -  0 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Muğla NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.
Bu makale şu konularla ilgili olabilir :izmir nlp kursu - nlp eğitimi fiyatları - kişisel gelişim kursları izmir -

Yorumlar