Antalya NLP Eğitimi

NLP, 1970'li yıllarda Richard Bandler ve John Grinder tarafınca geliştirilen bir davranış akımıdır. Ülkemizde uygulamaları yeni yeni başlayan bir bilim dalı olan NLP, aynen ABD ve Avrupa'daki şeklinde hızla yayılmaktadır. NLP her gün her insanın yaptığı veya yapmaya çalıştığı, bayağı yada kompleks tüm pozitif yönde davranışlarla, güçlü iç ve dış iletişimlerin bir sistem haline getirilmesidir. öteki bir tanımlamayla, bilinen tüm problemlerin üstesinden gelebilecek kati ve kolayca uygulanabilir bir zihni kontrol altına alma metodudur.

 

NLP'nin ihtiva ettiği üç kelimeyi tek tek açıklarsak NLP hakkında daha iyi informasyon sahibi oluruz.

 

Nöro (Sinir): Sinir sistemimizin temeli beş duyumuzdur. Yaşadığımız dünyayı çoğumuz farklı biçimlerde temsil ediyoruz. Farklı gruplardaki kişilerin, tecrübeleri temsil etmeleri çok farklı olabildiği gibi, her gruptaki insanoğlunun da gruptakilerden farklı bir temsil yeteneği vardır. Birçok şeyin kati olarak doğru, yanlış, iyi, kötü, güzel, çirkin diye smıflandırılamadığı bir dünyada, deneyimler her kişi tarafınca farklı bir halde temsil edilir. Dış dünyayı beş duyumuzla idrakladığımızdan, başta görme olmak üzere dokunma,  işitme, koklama ve tatma duyularımız, bu temsillerin oluşmasında çok önemli bir rol oynamaktadırlar. Bir deneyimi tanımlarken neler görmüş olduğumuzu, neler hissettiğimizi, neler işittiğimizi,  neler tattığımızı ve hangi kokuları duyduğumuzu anlatırız.

 

Linguistik (Dil): Buradaki dilden maksat yalnız konuştuğumuz dil değil, düşüncelerimizi ifade ettiğimiz herşeydir. Dil olmadan bir düşünceyi beyinde  canlandıramayız ve onu ifade edemeyiz. İnsanlarla iletişimimizi dilimiz ile sağladığımız benzer biçimde, kendi iç iletişimimizde de dilimizi kullanırız. Beynimizde beliren anlam dilimiz ile ifadelendirilir ve karşımızdaki insana aktarılır. Kimi zaman de dilimizdeki ifade zihnimizde şekillenir.  

 

Programlama: İster programlayalım, istersek kendi haline bırakalım, zihnimiz  programlarla çalışır. Değişiklik yapmak istediğimiz davranışlarımız, duygularımız yada inançlarımız için aynen bir bilgisayar şeklinde beynimizdeki düşünceleri programlamak zorundayız. Hayat ekranında ortaya çıkacak görüntü, bu programlamanın bir özetidir. Yetenekli oyuncuların oynadığı bir oyun, çok iyi bir seslendirme ve muhteşem bir programlama ile herkesin beğenisini kazanır.

 

NLP'nin Uygulama Alanları

 

Daha verimli olmak. Daha başarılı olmak. İnsanlarla daha iyi bir bildirişim kurmak istemez misiniz? Bu soruya "Evet" diyor fakat, "Bunlar sahiden olabilir mi?" diye düşünüyorsanız, bu mevzuda NLP'ye güvenebilirsiniz.

 

Antalya NLP Eğitimi. Fakat bir şartla: Eğer NLP'yi gece yatarken uykudan önce okunacak bilgiler olarak görmez, öğrendiklerinizle harekete geçerseniz, dünyadaki bir oldukça kişinin yaşadığı değişimi siz de yaşarsınız. NLP'nin en güzel tarafı, sizin istediklerinizi elde etmek için dışarıdan bir kaynağa ihtiyacınızın olmadığını söylemesi, aslına bakarsan içinizde bulunan görkemli kaynakları kullanarak başarıya doğru mükemmel bir yolculuğa çıkmanızı tavsiye etmesidir. Kendinizi sınırlayan fikir ve davranışlarınızı, denenmiş ve başarıyla uygulanmış tekniklerle çok kısa bir zamanda değiştirebilirsiniz. NLP, yaşantınıza kaliteli hayâllerin girmesiyle hayatınızda çok şeyin değişeceğini müjdeler. Kendinizle ilgili inanılmış olduğunuz, hayâl ettiğiniz, güvenle beklediğiniz şeyleri bir gün ne olursa olsun yaşarsınız. Hayâlini gördüğünüz tüm görüntüler, duyduğunuz sesler ve hisler gelecekte gerçekleşecek olan vakaların habercisidir.

 

 NLP'deki stratejiler, oyuncusunu başarıya ulaştırmak isteyen bir antrenörünkinden farksızdır. hayallerinizi gerçekleştirmek için elinize verilmiş bir başarı reçetesidir. Çok iyi bir bildirişimin iyi mi yapılacağını son aşama iyi özetleyen, ayrıca iletişimin başarıdaki önemini sürekli vurgulayan NLP, 21. Yüzyılın başarı teknolojisi olmaya aday bir bilim dalıdır.

Toplam kalite yönetiminde, minimum müşteri mutluluğu kadar önemli olduğu sık sık vurgulanan çalışan mutluluğu, artık tüm kurum ve organizasyonlar tarafından kendi ilerlemelerinin en önemli taşı olarak kabul edilmektedir.

 

NLP, ilk bakışta bir kişisel gelişim tekniği  olarak görülse de, kişilerin verimliliklerinin ve kapasitelerinin artması ile o şirkette kendi iç kaynakları kullanılarak büyük bir katma değerin katılması, başka asla bir teknik informasyon ile kıyaslanamayacak bir seviyededir. Bir organizasyonun en kıymetli kaynakları insanlarsa, bu kişilerin kendilerini daha iyi tanıyabilmesi, çevresindekilerle daha iyi bir iletişim kurabilmesi ve diğerlerini daha iyi anlayabilmesi, o bireylerin,  kurumun amaçları doğrultusunda birçok kişiyi etkileyebilmesi sonucunu doğurur.

 

Her vakit pozitif tavırların prim yaptığı iş dünyasında, problemler yerine çözümlere odaklı bir kuruluş, en kıymetli potansiyelini maksimum düzeyde kullanıyor anlamına gelir. Kişilerle kurumların değişiklik modelleri içinde büyük bir benzerlik vardır. Başarılı insanoğluın örnek davranışlarının öykünmek edilmesine NLP' de modelleme denilmektedir.  

NLP'yi iyi bilen ve kişisel bazda modellemeyi çok iyi icra eden kişilerin çoğunlukta bulunduğu bir kurumda başka bir kurunum modellenmesi, şu demek oluyor ki Benchmarking yapılması çok daha kolaydır. "Elinde bulunanlarla yapabileceğinin en iyisini yapabilirsin" çarpıcı sözı kişisel ve kurumsal olarak son derece önemli bir misyon cümlesidir. Çünkü herkes ve her kurum istediklerini elde etmek için çok önemli kaynaklara haizdir. Yapılacak ilk iş, bu kaynakların farkında olmak ve onları en doğru biçimde kullanmaktır. İş hayatıyla  özel yaşamın birbirine girdiği günümüzde iş yaşamında, özellikle satış ve pazarlama bölümlerinde büyülü bir güce sahip olan NLP'yi tüm iş adamlarının ve bütün çalışanlamış olurın öğrenmeleri artık bir lüks değil, yaşadığımız çağın bir gereğidir. Ek olarak, bir toplumun özünü teşkil eden aile içindeki iletişimin mükemmele ulaşması, o toplum için yaşamsal bir önem taşır. Bu ilkelerin, aile içerisindeki uyumu sağlamaya büyük tesiri olduğu, NLP uzmanları tarafınca bir oldukça deneyler ve örneklerle ispat edilmiştir. Antalya NLP Eğitimi.

 

NLP'NİN DOĞUŞU

 

Yaşam düzeylerinin, adım atarına gelen olaylar tarafından değil, bu vakalara verdikleri tepkiler sonucu belirlendiğini keşfeden bir grup insan, başlarına ne gelirse gelsin, bunu bir amaç için kullanırlar. Onlara gore herşey, bir sebep ve bir amaç içindir. Bu şekilde düşünen insanoğlu, başkalarının başarısızlık veya şanssızlık diye vasıflandırdıği birçok şeyi, hayatlarında fark oluşturan bir fırsat ve avantaj haline çevirmeyi bilirler. Bu gruba giren insanoğlu, hastalıklarını dahi fakatçları doğrultusunda kullanırlar. Nasıl mı? Günümüzde "hipnozun babası" olarak adlandırılan Milton Erickson, işte bu tür bireylerden  biridir. Sahip olduğu olağanüstü sezgi ve kırılganlığın yanındaki üstün yeteneklerinin, 15 yaşından beri devam eden sakatlığının sağladığı bir avantaj olduğunu söylemektedir.

 

Milton Erickson,  olumlu tutumuyla çocuk felci şeklinde bir hastalığı yakıt olarak kullanmayı bilmiş ve bundan azamî ölçüde yararlanmıştır. Hastalığından dolayı sadece gözlerini kımıldatabilen Milton Erickson, kişilerin hareketlerini takip ederek oyalanmayı yaşamının en büyük eğlencesi haline getirmiştir.

 

Böylece, çevreındaki insanların davranışları ile düşünceleri arasındaki ilişkiyi keşfetmiş ve çoğu süre insanların hareketleri ile düşünce tarzlarının aynı olmadığını, oysa insanların inandırıcı olmaları için, mevzuşmaları ile vücut dilleri arasında bir paralellik olması icap ettiğini farketmiştir. Bunun sonucu olarak, bazılarının, inanmadıkları yada doğru olmayan şeyleri söylediklerinde, bunu derhal idrak edebilecek bir yetenek geliştirmiş, bunun için binlerce uygulama yapmış ve bunları, insanların şifrelerini çözmek için kullanmıştır.

 

Daha sonra, iyi bir eğitim gören Milton Erickson, hipnozu da öğrenerek, insanoğluı iyileştirmek için kullanmaya başlamıştır. Terapi seanslarından çıkan hastaları, çok hızlı bir iyileşme gösterdiklerinden, ünü tüm Amerika'ya yayılmıştır. Terapi ve hipnoz alanında büyük değişiklikler elde eden doktorun bu başarısı, birçok birey tarafından mucize olarak nitelendirilmiş ve hepimiz onu büyük bir hayranlıkla izlemeye başlamış. İnsanları şaşırtmayı çok seven Milton Erickson'ın en çok uyguladığı egzersizlerden biri "gökdelende iğne aramak"tı.

 

Bir tanımış olduğundan yada bir hastasından herhangi bir gökdelene iğne gizlemesinı isterdi. Sonra iğneyi saklayan bireyin elini tutup iğneyi aramaya koyulurdu. Erickson, yanındaki kişinin elinde hissettiği en minik titreşimden, iğneye yakın olup olmadığını anlardı.

 

Milton Erickson, 10 dakika kısa sürede, gökdelendeki bu iğneyi bulurdu. Bizim deyimimizle "samanlıkta iğne aramak" onun en sevdiği şeydi. Burada, özellikle tıp alanında çok ileri giden büyük bilgin İbni Sina'nın ruhsal hastalıklar mevzusunda uyguladığı şu tedavi metodu ister istemez akla geliyor: Gürcan hükümdarının bir akrabası hastalanır. İbni Sina'yı çağırırlar. İbni Sina, hastalıktan zayıflamış gencin nabzını meblağ, idrarını isteyip görür. Sonra "Bana tüm Gürcan havali ve mahallelerini tanıdıkları olan bir adam lazım" der.

 

Bulup getirirler. İbni Sina, hastanın nabzını tutup adama, "Gürcan'ın mahallelerini say" der. Adam, saymaya adım atar. Bir mahallenin ismini duyunca, hastanın nabzında garip bir hareket olur. İbni Sina adama, "Bu mahallenin sokaklarını say" der. Adam saymaya başlar. Bir isme gelince o hareket gene olur. Bunun üzerine İbni Sina, "Şimdi bana, o evde yaşayan insanoğlun hepsinin isimlerini bilen biri lazım" der. O birey de bulunur ve adam o evimizdeki kişilerin isimlerini tek tek saymaya adım atar.

 

Bir adı söyleyince, o hareket yine olur. O vakit büyük bilgin "Tamam" der ve oradakilere dönerek, "Bu genç, falan mahallede, filan sokaktaki filan isimli bir kıza âşıktır. İlacı da ona kavuşmaktır" der. Bu sözleri duyan hasta genç, utancından yorganı başına çeker. Oradakiler de sorunu anlamış olur ve çözerler. Yine Milton Ericson'a dönersek: hepimiz büyük bir hayranlıkla Milton Erickson'ı izlerken iki fert onu farklı bir şekilde izliyordu.

 

Üretken zekâya sahip bu iki alim, NLP'nin kurucuları Richard Bandler ve John Grinder'dan başkası değildi. İki bilgin başbaşa verip Erickson'un sırrını çözmeyi denediler ve bir varsayımla yola çıktılar: "Eğer o bu sonuca ulaştıysa, aynı yöntemi uygulayarak başka kişiler de bu kabiliyeti öğrenebilirler."

 

Sadece, burada anlatılmak istenen, sizin hiç kabiliyetiniz olmayan bir dalda kabiliyet geliştirmeniz değil, ilgi duyduğunuz ve başarabileceğiniz bir dalda, ulaşmak arzu ettiğiniz neticeları gerçekleştirmiş olan kişilerin meydana getirdiğini yaparak aynı sonuçlara ulaşmanızdır. Bandler ve Grinder, Erickson'la uzun süre beraber çalıştılar. Onun terapileri sırasında çektiği filmleri incelemeye başladılar. Doktorla karşılıklı görüşmelerden sonrasında onun metodunu buldular. Erickson, bayağı bir görüşme esnasında tüm bedeni uyuşturan klasik hipnoz yerine hafif bir hipnoz uyguluyordu. Ayrıca kullandığı kelimelere ve onların telaffuzlarına çok dikkat ediyordu. Kullandığı kelimeler ve bunları söyleyiş tarzı, hastasını çöküntü durumundan çıkarıp coşku durumuna getiriyordu.

 

Richard Bandler ve John Grinder, Geştalt terapisinin kurucusu olan Pearls ve her türlü aile sorununu çözebilen Virginia Satir’in de metodlarını inceleyerek yeni bir teknik geliştirdiler. Öğrendikleri bu yöntemleri üniversite öğrencilerine aynen öğreten ve onların aynı tür hastalara aynı tür metodları uygulayıp aynı neticeleri almasından sonrasında Richard Bandler ve John Grinder, NLP denilen ilmin temellerini atmış oldular.

 

Antalya NLP Eğitimi. Tüm dünyada uygulanmaya başlanan bu teknikler yardımıyla, NLP uzmanları bir fobiyi çok kısa bir sürede ortadan kaldırabilmekte, insanoğluın yaşamına yeni bir yön vermektedirler. NLP tekniklerini hayatınıza uygulama fikri size çok cazip gelecektir. Bunu yaparken, beyninizdeki zincirlerden başka kaybedecek hiçbir şeyiniz yok. Kısa sürede birçok insanın yaşamını değiştiren bu teknikleri şimdi seminerler vasıtasıyla insanlara aktarıyorum. Bu sayede bir oldukça insanın yaşamında büyük değişiklikler oluyor. İlerleyen bölümlerde bunun bazı örneklerini göreceksiniz. NLP'yi öğrenin ve çevrenizdeki her insana öğretin. Bundan çok yararlanacak ve büyük bir keyif alacaksınız.

 

NLP yaşama azca rastlanan bir öğrenme fırsatı olarak bakar. İnsanları etkileyen bildirişim biçimlerini ve neyin öğrenmeye değer olduğu mevzularında ustalaşmayı hedefler. Her davranışın bir yapısı olduğu varsayımla yola çıkar. Bu yapı öğrenilebilir, değiştirilebilir ve modellenebilir. Hangi davranışların faydalı ve etkili bulunduğunu anlamaksa idraksal kabiliyetlerimize bağlıdır.

 

NLP, kişisel mükemmelliği yakalamanın hem bilimi hem sanatıdır.  NLP bir sanattır; çünkü herkesin öznel düşünme ve davranma biçimleri vardır ve bunlar – özellikle duygular, tutumlar ve inançlar – tanımlanmaya çalışıldığında fazlaca öznel sonuçlar ortaya çıkacaktır. NLP bir bilimdir; çünkü başarılı davranış şekillerinden destek alır. Birikimli bir halde ilerler.

 

NLP ile satış teknikleri atölye çalışması; katılımcının kendini keşfetmesini, ilişkide bulunduğu müşteriyi daha iyi anlamasını, tanımasını ve satış sürecini kendinden kararlı ve yüksek motivasyon ile yönetme becerisini geliştirir. Eğitim süreci, ağırlıklı olarak ergonomik NLP çalışmaları ile yetenek kazanma ve deneyim yaratmayı amaçlar.


Ücretsiz ön görüşme yapmak için bizden randevu almanız yeterli olacaktır.


NLP Eğitimi eğitimleriyle ilgili detaylı bilgi için :


İzmir NLP  Teknikleri eğitimi için 0(232) 422 59 54 yada 0 (535) 667 32 24 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya İzmir NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.


İzmir Karşıyaka  NLP Teknikleri eğitimi için 0(232) 369 50 81 - 0(532) 100 11 65 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya İzmir Karşıyaka NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz


Antalya NLP Teknikleri eğitimi için 0 242 323 73 15 yada  0 (505) 445 15 31 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya  Antalya NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.


Denizli  NLP Teknikleri eğitimi 0 (258) 213 0 999 -  0 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Denizli NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.


Muğla  NLP Teknikleri eğitimi 0 (258) 213 0 999 -  0 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Muğla NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.
Bu makale şu konularla ilgili olabilir :antalya kişisel gelişim seminerleri - antalya kişisel gelişim merkezleri - pusula eğitim kurumları - pusula eğitim danışmanlık - pusula eğitim hizmetleri - pusula eğitim kurumları antalya - antalya yaşam koçu fiyatları -

Yorumlar