NLP Eğitimi İzmir

Anne karnından itibaren aslen birey yaşadığı hiçbir şeyi unutmuyor. Bilinçaltına depolananların içinde kulağımıza okunan ezan, annemizin ilk ninnileri ve bunun gibi birçok data mevcut. Yaşanan her olayın kayıt yeri belliyse ve kaydedildiği bir gerçekse bu halde birey yaşadığı ve unuttuğunu sandığı biroldukça negatif vakaı da şuuraltına kaydeder. Bu negatif vakalar ve durumlar kişiyi yaşam boyu etkisinde bırakır ve fert bunlardan etkilendiğinin çoğu süre bilincinde bile olmaz.
 
Fert çoğu zaman olmaması gerektiğini bildiği biroldukça şeyi yaparken bulur kendini. örneğin sigara içmenin son aşama negatif sonuçlar doğuracağını çok yakından bilir sadece kendini alamaz içmekten. Ya da kendisine teklif edilen bir şeye yanıt olarak hayır demesi icap ettiğini kendi kendine tekrarlamasına karşın bir türlü hayır diyemez. Çok çalıştığını ve emek verdiğini düşünür ama başarısızlığının nedenini anlayamaz. İşte tüm bu mantıksız gelen durumların temelinde hayatın bir döneminde yaşanmış olumsuz bir vaziyet, noksan veya yanlış öğrenmeler yatar. Bir anne çocuğunu her türlü dış yaşamdan koruyup onun yapması ihtiyaç duyulan her şeyi kendi yaparsa, ona aslabir türlü sorumluluk vermezse elbet çocukta sosyal fobi durumu ortaya çıkabilir.

Eğer bir çiçeğe gerektiğinden fazla su verirseniz o çiçek muhakkak çürüyecektir. Gereğinden azca verdiğinizde ise kuruyacaktır. Tıpkı bunun şeklinde bir çocuğa aşılanması gereken ilgi, sevgi, güven, motivasyon gibi durumların da dengeli olması gerekir. Gereğinden fazla yada azca verilen sevgi, ilgi v.B. çocukta ileriki yaşamında belirecek bağlarımlılık, özgüven eksikliği v.B. Problemlerın ortaya çıkmasına neden olabilir. İşte NLP bu aşamada karşımıza çıkar ve bireye özel yöntem ve tekniklerle bireyin geçmişindeki yaşanmışlıklarını ve bu yaşanmışlıklarının sonucundaki yanlış öğrenmelerini düzene sokma, değişiklik yapma ve iyileştirme işlemlerini gerçekleştirir.
 
Nlp iki temel varsayıma dayanır:
 
Harita Yaklaşımı:
kişi gmeşhurk yaşamı içerisinde yapması yönünde birçok uyarı alır. Sadece bu tarz şeylerin yalnızca birkaçını uygular. Çünkü herkesin kendi inançları, değerleri, kişilik yapısı vardır. Ve fert kendisine gelen uyarmalardan yalnızca kendi dünyasına uygun olanları idraklar. İşte kişinin kendi değer yargılarından oluşturduğu bu filtreye harita denmektedir. Ve nlp’nin temelinde kişiye özel haritalar yer verilmiştir.
 
Sistem Yaklaşımı:
Kişilerin hem birbirleriyle hem de evrenle olan bildirişimleri bir sistem dahilinde gerçekleşir. Dolayısıyla iletişimde sistemler ve alt sistemlerden söz etmek doğru olacaktır. Herhangi ufak bir sistemi bütün sistemin içinden çekip çıkarmak ise olanaksızdır.

Sadece birkaç dakika içinde hem kendinizin aynı zamanda diğer kişilerin değiştirmek istediği özelliklerini değiştirebilmenin değeri sizce ne olurdu? Kişiler, herhangi bir şeyi öğrenmeye zihinlerini kullanmayı öğrenmekten daha çok süre ayırırlar. Oysa zihin onu denetim edemeyenlere düşman şeklinde davranır. NLP ile kişilerin öznel deneyimlerini anlamaya çalışmak ve istedikleri değişimi gerçekleştirmeleri konusunda danışmanlık yapmanın sizce kıymeti nedir?

NLP Nedir?

NLP kurucusu John Grinder a nazaran Tanrının bir lütfudur. NLP kişilerin öznel deneyimlerine cevap vererek anlama ve değişiklik yapma sanatıdır. NLP beynimizi çalıştırarak zihnimizi kullanmayı öğrenmek ve düşünce, duygu ve davranışlarımızı yine düzenleyerek hayatımızı değiştirerek geliştirecek neticeleri almamızı sağlayan bir iletişim ve yaşam sanatıdır.

İzmir NLP Eğitiminin İçeriği

NLP Nedir?

İletişim Modelleri

NLP Varsayımları

Metaprogramlar

Meta Model

Hedef ve Stratejiler

Bilinç ve şuurdışı

Kişisel Geçmişin Değiştirilmesi

bilinçdışı ile İletişime Geçme

İç ve Dış Ghasret

Temsil Sistemleri

Semantik

Walt Disney Modeli

Çapa Tekniği

Milton Model Ve Hipnotik Dil Kalıpları

Swish Modeli


İzmir NLP Eğitimi Size Ne fayda Sağlar?


Kendi sınırlamalarınızı keşfederek hayatınızı değiştirebileceksiniz.

Yaratıcılığınızı geliştirebileceksiniz.

İnsanları etkili dinleyecek ve etkili iletişim kurabileceksiniz

Değiştirmeyi gerçekten istediğiniz davranış ve alışkanlıklarınız değiştirebileceksiniz.

Başarılı birey ve kurumları modelleyebileceksiniz. Değişin!

NLP Eğitimi İzmir. NLP ile ilgilenmeye karar verdiyseniz gerçekten değişime de açık olmalısınız, şuan olduğunuz kişi olmaktan vazgeçip başka biri olmak için yola çıkmalısınız. NLP değişimi hedefler, bugüne kadar meydana getirdiğinız şeyleri değiştirmenizi amaçlar. Çünkü bugüne dek icra ettiğinız şeyleri, bugüne kadar icra ettiğinız şekilde oluşturmaya devam ederseniz yine aynı neticeları alırsınız. Dolayısıyla NLP öğrenmeye karar vermeden önce kendinizi değiştirmeye tam olarak karar vermiş olmanız gerekir.

İşte NLP’den Faydalanmanızı Gerektiren Bazı Durumlar

•    Başarılı bir iş yaşamına rağmen kendini başarısız hissetmek.

•    Tırnak yeme, el yıkama, temizlik yapma, banyo yapma şeklinde aşılamayan takıntılar.

•    İyi bir iş ve iyi bir evliliğe rağmen mutlu olamamak.

•    Tıbbi bir problem olmadığı şekilde kekelemekten kurtulamamak.

•    hayatına yön vermek için devamlı birilerine ihtiyaç hissetmek.

•    Güçlü bir hafızaya rağmen unutkanlığın önüne geçememek.

•    Yanlış olduğu bilindiği şekilde zararlı alışkanlıklardan kendini alıkoyamamak.

Farklı bakış açıları geliştirerek hem kendi hayatlarınızı hem danışanlamış olurınızın hayatlarını değiştirebileceksiniz.

NLP Eğitimi İzmir.Yaşamın her alanında şimdikinden daha etkin olunabileceğini kanıtlayan NLP insan yaşamını daha kaliteli hale getirmeyi amaçlar. NLP becerilerine sahip bir bireyin sahip olabileceği en önemli kazanım kendisine ilişik iç ve dış dünyayı yeniden yapılandırmasıdır. Çünkü NLP önce size iç ve dış dünyanızı yeninden yapılandırma fırsatı sunar.

NLP becerilerine haiz olduğunuzda, Eğer anne-baba iseniz çocuklarınıza şimdikinden daha iyi bir yetişme ortamı hazırlayabilir, onlarla şimdikinden daha iyi bir etkileşim sürecine girebilir, anne ve babalık şeklinde önemli rolü daha zevkli bir hale getirebilirsiniz.

Eğer öğretmenseniz, işiniz insanoğluı eğitmek ise, öğrencilerinize ve öteki insanlara bilinçaltının organik gücünden yararlanarak daha etkili öğrenme fırsatları sunabilirsiniz.

Sunumlar yapan bir kişiyseniz, dinleyicilerinizi en derinden etkileme becerilerine haiz olabilirsiniz.

Eğer insan sağlığı ile ilgili bir işiniz varsa, şifa yollarının sizden açıldığını keşfedebilir, iyileştirme sürecinizi şimdikinden daha anlamlı ve daha etkili bir hale getirebilirsiniz.

Danışmansanız, uzmanlığınızı pekiştirebilir, şimdikinden daha çok tercih edilen, aranan bir fert olabilirsiniz.

İşiniz satış ve pazarlama ile ilgiliyse, müşterilerinizin satın alma stratejilerine göre satış yapabilirsiniz. İkna enerjisiniz şimdikinden daha iyi olabilir.

Yöneticiyseniz, kişisel performansınızı, istediğiniz anda dilediğiniz düzeye çıkarabilir, ekibinizle şimdikinden çok daha iyi işler çıkarabilirsiniz.

Anne baba iseniz, uyumlu, kalıcı ilişkiler kurabileceksiniz.

İletişim sektöründenseniz, vücut dilinizi, sesinizin tonunu, en yüksek potansiyeli de  kullanabileceksiniz ve çok kısa zamanda istediği sonucu alabilen bir iletişim uzmanı olacaksınız.
 
NLP’ yi meslek edinmek istiyorsanız, iyi dizayn edilmiş ve alanında yeterliliğini kanıtlamış uzman eğitmenlerimizle NLP mevzusunda siz de profesyonel olabilirsiniz.
 
Hangi işi yapıyor olursanız olun, NLP ile şimdikinden daha mutlu, başarılı ve sağlıklı olabilirsiniz. Yaşamınızda daha etkili olabilirsiniz, daha çok kazanabilir, aranan bir birey olabilirsiniz.

NLP’ nin Amacı Nedir?

Amaç, etkili iletişim oluşturmak ve sürekli gelişmektir. NLP etkili bildirişim oluşturmak için size lüzumlu her şeyi sağlar. NLP’ye gore her davranışın uyduğu bir yapı vardır ve bu yapı; öğrenilebilir, değiştirilebilir ve modellenebilirdir. NLP, modelleme yapmak için öznel deneyimlerinizi nasıl yapılandırdığınızı, değerleriniz ve inançlarınızın neler bulunduğunu ve duygularınızı nasıl kullandığınızı araştırır. Deneyimlerinizin sonucunda iç dünyanıza nasıl şekil verdiğinizi ve ona iyi mi anlamlar yüklediğinizi inceler. Aslabir vaka kendi başına bir anlam taşımaz, ona anlamı veren sizlersinizdir. İşte NLP, sizin yüklediğimiz bu anlamları araştırır.


Anne karnından itibaren aslen birey yaşadığı hiçbir şeyi unutmuyor. Bilinçaltına depolananların içinde kulağımıza okunan ezan, annemizin ilk ninnileri ve bunun gibi birçok data mevcut. Yaşanan her olayın kayıt yeri belliyse ve kaydedildiği bir gerçekse bu halde birey yaşadığı ve unuttuğunu sandığı biroldukça negatif vakaı da şuuraltına kaydeder. Bu negatif vakalar ve durumlar kişiyi yaşam boyu etkisinde bırakır ve fert bunlardan etkilendiğinin çoğu süre bilincinde bile olmaz.
 
Fert çoğu zaman olmaması gerektiğini bildiği biroldukça şeyi yaparken bulur kendini. örneğin sigara içmenin son aşama negatif sonuçlar doğuracağını çok yakından bilir sadece kendini alamaz içmekten. Ya da kendisine teklif edilen bir şeye yanıt olarak hayır demesi icap ettiğini kendi kendine tekrarlamasına karşın bir türlü hayır diyemez. Çok çalıştığını ve emek verdiğini düşünür ama başarısızlığının nedenini anlayamaz. İşte tüm bu mantıksız gelen durumların temelinde hayatın bir döneminde yaşanmış olumsuz bir vaziyet, noksan veya yanlış öğrenmeler yatar. Bir anne çocuğunu her türlü dış yaşamdan koruyup onun yapması ihtiyaç duyulan her şeyi kendi yaparsa, ona aslabir türlü sorumluluk vermezse elbet çocukta sosyal fobi durumu ortaya çıkabilir.

Eğer bir çiçeğe gerektiğinden fazla su verirseniz o çiçek muhakkak çürüyecektir. Gereğinden azca verdiğinizde ise kuruyacaktır. Tıpkı bunun şeklinde bir çocuğa aşılanması gereken ilgi, sevgi, güven, motivasyon gibi durumların da dengeli olması gerekir. Gereğinden fazla yada azca verilen sevgi, ilgi v.B. çocukta ileriki yaşamında belirecek bağlarımlılık, özgüven eksikliği v.B. Problemlerın ortaya çıkmasına neden olabilir. İşte NLP bu aşamada karşımıza çıkar ve bireye özel yöntem ve tekniklerle bireyin geçmişindeki yaşanmışlıklarını ve bu yaşanmışlıklarının sonucundaki yanlış öğrenmelerini düzene sokma, değişiklik yapma ve iyileştirme işlemlerini gerçekleştirir.
 
Nlp iki temel varsayıma dayanır:
 
Harita Yaklaşımı:
kişi gmeşhurk yaşamı içerisinde yapması yönünde birçok uyarı alır. Sadece bu tarz şeylerin yalnızca birkaçını uygular. Çünkü herkesin kendi inançları, değerleri, kişilik yapısı vardır. Ve fert kendisine gelen uyarmalardan yalnızca kendi dünyasına uygun olanları idraklar. İşte kişinin kendi değer yargılarından oluşturduğu bu filtreye harita denmektedir. Ve nlp’nin temelinde kişiye özel haritalar yer verilmiştir.
 
Sistem Yaklaşımı:
Kişilerin hem birbirleriyle hem de evrenle olan bildirişimleri bir sistem dahilinde gerçekleşir. Dolayısıyla iletişimde sistemler ve alt sistemlerden söz etmek doğru olacaktır. Herhangi ufak bir sistemi bütün sistemin içinden çekip çıkarmak ise olanaksızdır.

Sadece birkaç dakika içinde hem kendinizin aynı zamanda diğer kişilerin değiştirmek istediği özelliklerini değiştirebilmenin değeri sizce ne olurdu? Kişiler, herhangi bir şeyi öğrenmeye zihinlerini kullanmayı öğrenmekten daha çok süre ayırırlar. Oysa zihin onu denetim edemeyenlere düşman şeklinde davranır. NLP ile kişilerin öznel deneyimlerini anlamaya çalışmak ve istedikleri değişimi gerçekleştirmeleri konusunda danışmanlık yapmanın sizce kıymeti nedir?

NLP Nedir?

NLP kurucusu John Grinder a nazaran Tanrının bir lütfudur. NLP kişilerin öznel deneyimlerine cevap vererek anlama ve değişiklik yapma sanatıdır. NLP beynimizi çalıştırarak zihnimizi kullanmayı öğrenmek ve düşünce, duygu ve davranışlarımızı yine düzenleyerek hayatımızı değiştirerek geliştirecek neticeleri almamızı sağlayan bir iletişim ve yaşam sanatıdır.

İzmir NLP Eğitiminin İçeriği

NLP Nedir?

İletişim Modelleri

NLP Varsayımları

Metaprogramlar

Meta Model

Hedef ve Stratejiler

Bilinç ve şuurdışı

Kişisel Geçmişin Değiştirilmesi

bilinçdışı ile İletişime Geçme

İç ve Dış Ghasret

Temsil Sistemleri

Semantik

Walt Disney Modeli

Çapa Tekniği

Milton Model Ve Hipnotik Dil Kalıpları

Swish Modeli


İzmir NLP Eğitimi Size Ne fayda Sağlar?


Kendi sınırlamalarınızı keşfederek hayatınızı değiştirebileceksiniz.

Yaratıcılığınızı geliştirebileceksiniz.

İnsanları etkili dinleyecek ve etkili iletişim kurabileceksiniz

Değiştirmeyi gerçekten istediğiniz davranış ve alışkanlıklarınız değiştirebileceksiniz.

Başarılı birey ve kurumları modelleyebileceksiniz. Değişin!

NLP Eğitimi İzmir. NLP ile ilgilenmeye karar verdiyseniz gerçekten değişime de açık olmalısınız, şuan olduğunuz kişi olmaktan vazgeçip başka biri olmak için yola çıkmalısınız. NLP değişimi hedefler, bugüne kadar meydana getirdiğinız şeyleri değiştirmenizi amaçlar. Çünkü bugüne dek icra ettiğinız şeyleri, bugüne kadar icra ettiğinız şekilde oluşturmaya devam ederseniz yine aynı neticeları alırsınız. Dolayısıyla NLP öğrenmeye karar vermeden önce kendinizi değiştirmeye tam olarak karar vermiş olmanız gerekir.

İşte NLP’den Faydalanmanızı Gerektiren Bazı Durumlar

•    Başarılı bir iş yaşamına rağmen kendini başarısız hissetmek.

•    Tırnak yeme, el yıkama, temizlik yapma, banyo yapma şeklinde aşılamayan takıntılar.

•    İyi bir iş ve iyi bir evliliğe rağmen mutlu olamamak.

•    Tıbbi bir problem olmadığı şekilde kekelemekten kurtulamamak.

•    hayatına yön vermek için devamlı birilerine ihtiyaç hissetmek.

•    Güçlü bir hafızaya rağmen unutkanlığın önüne geçememek.

•    Yanlış olduğu bilindiği şekilde zararlı alışkanlıklardan kendini alıkoyamamak.

Farklı bakış açıları geliştirerek hem kendi hayatlarınızı hem danışanlamış olurınızın hayatlarını değiştirebileceksiniz.

NLP Eğitimi İzmir.Yaşamın her alanında şimdikinden daha etkin olunabileceğini kanıtlayan NLP insan yaşamını daha kaliteli hale getirmeyi amaçlar. NLP becerilerine sahip bir bireyin sahip olabileceği en önemli kazanım kendisine ilişik iç ve dış dünyayı yeniden yapılandırmasıdır. Çünkü NLP önce size iç ve dış dünyanızı yeninden yapılandırma fırsatı sunar.

NLP becerilerine haiz olduğunuzda, Eğer anne-baba iseniz çocuklarınıza şimdikinden daha iyi bir yetişme ortamı hazırlayabilir, onlarla şimdikinden daha iyi bir etkileşim sürecine girebilir, anne ve babalık şeklinde önemli rolü daha zevkli bir hale getirebilirsiniz.

Eğer öğretmenseniz, işiniz insanoğluı eğitmek ise, öğrencilerinize ve öteki insanlara bilinçaltının organik gücünden yararlanarak daha etkili öğrenme fırsatları sunabilirsiniz.

Sunumlar yapan bir kişiyseniz, dinleyicilerinizi en derinden etkileme becerilerine haiz olabilirsiniz.

Eğer insan sağlığı ile ilgili bir işiniz varsa, şifa yollarının sizden açıldığını keşfedebilir, iyileştirme sürecinizi şimdikinden daha anlamlı ve daha etkili bir hale getirebilirsiniz.

Danışmansanız, uzmanlığınızı pekiştirebilir, şimdikinden daha çok tercih edilen, aranan bir fert olabilirsiniz.

İşiniz satış ve pazarlama ile ilgiliyse, müşterilerinizin satın alma stratejilerine göre satış yapabilirsiniz. İkna enerjisiniz şimdikinden daha iyi olabilir.

Yöneticiyseniz, kişisel performansınızı, istediğiniz anda dilediğiniz düzeye çıkarabilir, ekibinizle şimdikinden çok daha iyi işler çıkarabilirsiniz.

Anne baba iseniz, uyumlu, kalıcı ilişkiler kurabileceksiniz.

İletişim sektöründenseniz, vücut dilinizi, sesinizin tonunu, en yüksek potansiyeli de  kullanabileceksiniz ve çok kısa zamanda istediği sonucu alabilen bir iletişim uzmanı olacaksınız.
 
NLP’ yi meslek edinmek istiyorsanız, iyi dizayn edilmiş ve alanında yeterliliğini kanıtlamış uzman eğitmenlerimizle NLP mevzusunda siz de profesyonel olabilirsiniz.
 
Hangi işi yapıyor olursanız olun, NLP ile şimdikinden daha mutlu, başarılı ve sağlıklı olabilirsiniz. Yaşamınızda daha etkili olabilirsiniz, daha çok kazanabilir, aranan bir birey olabilirsiniz.

NLP’ nin Amacı Nedir?

Amaç, etkili iletişim oluşturmak ve sürekli gelişmektir. NLP etkili bildirişim oluşturmak için size lüzumlu her şeyi sağlar. NLP’ye gore her davranışın uyduğu bir yapı vardır ve bu yapı; öğrenilebilir, değiştirilebilir ve modellenebilirdir. NLP, modelleme yapmak için öznel deneyimlerinizi nasıl yapılandırdığınızı, değerleriniz ve inançlarınızın neler bulunduğunu ve duygularınızı nasıl kullandığınızı araştırır. Deneyimlerinizin sonucunda iç dünyanıza nasıl şekil verdiğinizi ve ona iyi mi anlamlar yüklediğinizi inceler. Aslabir vaka kendi başına bir anlam taşımaz, ona anlamı veren sizlersinizdir. İşte NLP, sizin yüklediğimiz bu anlamları araştırır.


Ücretsiz ön görüşme yapmak için bizden randevu almanız yeterli olacaktır. 

NLP Eğitimi eğitimleriyle ilgili detaylı bilgi için :

İzmir NLP  Teknikleri eğitimi için 0(232) 422 59 54 yada 0 (535) 667 32 24 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya İzmir NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.

İzmir Karşıyaka  NLP Teknikleri eğitimi için 0(232) 369 50 81 - 0(532) 100 11 65 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya İzmir Karşıyaka NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz

Antalya NLP Teknikleri eğitimi için 0 242 323 73 15 yada  0 (505) 445 15 31 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya  Antalya NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.

Denizli  NLP Teknikleri eğitimi 0 (258) 213 0 999 -  0 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Denizli NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.

Muğla  NLP Teknikleri eğitimi 0 (258) 213 0 999 -  0 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Muğla NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :nlp eğitimi fiyatları - nlp eğitimi nedir - ücretsiz nlp eğitimi - nlp izmir alsancak - nlp eğitimi ingilizce - nlp eğitimi ne işe yarar - izmir koçluk eğitimi - cemal kondu nlp -

Yorumlar