NLP Varsayımları Nelerdir ?

Herhangi bir bilim dalı benzer biçimde NLP de bazı temel ilkeler üzerinde yükselir. Ancak bu ilkeler herhangi bir pozitif bilimin kurallarından çok daha esnektir. Üstelik bu ilkeler, doğru olmaktan ziyade, yararlı olarak görülmelidir. (Örneğin, "Göller Bölgesi'nde her süre yağmur yağar" açıklaması doğru olmayabilir, ama yararlıdır.) mevzuyu bir bütün olarak görebilmeniz için başlangıçta bu ilkelerin bazılarından söz edeceğim. Bunlar, ileride öğreneceğiniz bazı teknikler için de bir temel oluşturacaktır. Bu ilkeleri -veya, başka bir deyişle, önvarsayımları- idrak etmek bile, günlük durumlara uygulayıp sonuç aldığınızda gözle görülür ilerlemeler getirebilir, işte bu temel ilkelerden bazıları:

 NLP Varsayımları Nelerdir ?

Harita, bölgenin kendisi değildir.

 

Çevremizde olan biteni beş duyumuzla idraklayıp yorumlarız. Görmüş olduklarınız, işittikleriniz, ve hissettiklerinize inanmanız, beş duyu yoluyla gelen detayları filtreden geçiren kendi yaşam deneyiminize bağlıdır. Benim iyi olarak değerlendirdiğim herhangi bir şeyi, başkası kötü olarak değerlendirebilir. Benim için yararlı olan bir şey başkası için yararlı olmayabilir. Çevremizde olan biteni idraklayıp yorumlamamız ve bu yorumun bize özgü olması, kişisel zihin haritamızın çerçevesini oluşturur. Bu kişisel harita bizim gerçekliğimizdir; bizim anlayışımız yahut bilincimiz. Sadece sizin haritanız benimkinden farklı olabilir.

 

Çoğumuz şeyleri farklı görürüz ve asla birimizin haritası gerçekte nesnel değildir. Dolayısıyla bu harita, dışarının, nesnel dünyanın arazilerini göstermez. Yalnızca öznel yorumları gösterir. Bölgenin kendisini asla bilemememiz, bizim açımızdan hayal kırıcı olduğu kadar aşağılayıcıdır da. Öyleyse bunun yerine, gördüğümüz, işittiğimiz ve hissettiğimiz şeyleri kusursuz bir şekilde kaydetmek ne kadar güç olsa da, öznel duracak olan benzeri olmayan ve bize özgü bir harita oluşturmalıyız. Bir teröristin özgürlük savaşçısı olmadığına, kahramanlığın delice bir cesareti gerektirmediğine, Mary'nin iddiacı olmaktan çok kendine güvenli bir insan olduğuna ikna olabilirsiniz. Ama benim haritam, aynı nesnel gerçekliği çok farklı bir halde yorumlayabilir. Hiçbirimiz nesnel bir halde idrakladığımızı iddia edemeyiz. Tamamımız vakaları ve durumları farklı biçimlerde süzgecimizden geçiririz. Tamamımız aynı günlük şeyler hakkında farklı inançlara sahibiz. Aynı bölgeler hakkında hepimizin farklı haritaları vardır.

 

Bu metafor çok bayağı görünse de çok derin düşünceler barındırır. Bütün savaşlar ve dile dökülmemiş felak eder, aynı bölgeler hakkında farklı haritalar çizmekten kaynaklanır. Bununla beraber bu kavrayış, başka insanoğlun algılarını anlama mümkünlüğünün ve daha iyi bir bildirişimin sonsuz yararlarının kapılarını da açar.

 

Başkalarının haritalarının bizimkinden iyi mi değişikleştiğini anlamak, yalnızca kötü iletişim için boşa harcamış olduğumuz güç ve zaman kaybını önlemekle kalmaz, hem de, başka insanların neye dikkat ettiğini ve gayemıza ulaşmak için onları nasıl etkileyebileceğimizi de öğretir.

 

Bizim davranışlarımız da bazen başkalarına uygunsuz, hatta garip ve akıldışı görünebilmekle beraber, bunlar, kendi zihin haritamız çerçevesinde her süre "anlamlı olan" şeylerdir. Hepimiz kendi özgün ve sınırlı gerçeklik bakışımız çerçevesinde en iyi bulunduğunu düşündüğümüz şeyleri yaparız.

 

Tüm davranışların altında pozitif bir niyet yatar

 

NLP Varsayımları Nelerdir ? NLP bizlere, niyetlerimiz ve davranışlarımız içinde ayrım yapmayı öğretir; ne yapıyoruz ve ne elde etmek istiyoruz? İcra ettiğimiz her şeyin peşinde pozitif yönde bir niyet yatar. Başkaları ne düşünürse düşünsün, biz her vakit, belirli bir amaç çerçevesinde bizim için pozitif yönde ve yararlı olduğuna inandığımız şeyi hedefleriz. Sigara içmek benzer biçimde bir davranışın kökeninde bile, daha rahat olma yahut belirli bir toplumsal ortamda benimsenme gibi olumlu bir niyet vardır.

 

Başka bir örneği ele alalım: Ailesiyle çok azca süre geçiren bir birey, buna gerekçe olarak, onlara daha iyi bir yaşam standardı sunmak veya geleceklerini güvence altına almak için çok fazla çalışması gerektiğini söyleyebilir. Bu adamın davranışı başkalarına yanlış gelebilir, oysa kendi niyeti olumludur. Kimi zaman bilinç düzeyinde niyetimizin farkında olmayabiliriz. Sigara içme örneğinde olduğu gibi, daha karmaşık ve çelişkili güdüler söz mevzusu olabilir. Sadece üzerinde birazcık düşünmek, davranışımızın arkasındaki niyeti ortaya çıkarmaya yetecektir. Bu ilkeyi anlayarak, istemediğiniz davranışlarınızdan kurtulabilirsiniz: ancak "deneyerek" değil, tüm gücünüzü kullanarak; olumlu niyetinizi keşfedip bu niyetinizi geliştirecek başka bir yol bularak yapabilirsiniz bunu. Aynı niyetinizi karşılayacak başka bir yol, daha iyi bir yol, çoğu zaman vardır.

 

Seçme şansı, hiç seçenek olmamasından daha iyidir

 

Seçeneklere sahip olmak, daha geniş bir hareket özgürlüğü ve elde etmek arzu ettiğiniz şey için daha çok olanak demektir. NLP büyük ölçüde, kişiye daha çok seçenek ya da düşünce sunmakla ilgilidir. Yaratıcı bir halde organize ettiğimizde, keşfettiğimiz dahice düşüncelerin çokluğu bizi bile şaşırtır. Bu yaratıcılık herhangi bir zamanda kapınızı çalabilir; duştayken, araba kullanırken yahut gecenin bir yarısı uyandığınızda, kafanızın içinde yeni anlayışlar, yeni seçenekler bulabilirsiniz.

NLP bunu şöyle formüle eder: Bir seçeneğe haiz olmak, hiç seçeneğe sahip olmamak anlamına gelir; iki seçeneğe haiz olmak, ikilem yaratabilir; üç ve daha çok seçeneğin olması ise amacınıza ulaşmak için en iyi yolu seçme özgürlüğünü getirir.

 

Eğer öne sürdüğünüz seçenekleri uygulama yeteneğinizle ilgili bazı şüpheleriniz var ise, bu kitap size, dilin kullanımı dahil olmak üzere, durumları iyi mi "göreceğinize" dair birçok teknik sunacaktır. Böylece beyninizin sınırsız yaratıcılığının önünü açmış olacaksınız.

 

İletişiminizin anlamı karşınızda uyandırdığınız etkidedir

 

Eğer kurduğumuz iletişim istenilen etkiyi yaratmıyorsa, genel eğilimimiz, bu neticedenkarşımızdaki insanı sorumlu tutmak yönünde olmaktadır: "Beni dinlemedi bile", "Her şeyi ak ve kara olarak görüyor". Daha önceki metaforumuza dönersek: Kendi haritamızın karşımızdaki insanın haritasıyla aynı bulunduğunu ve iletimizin, olabildiğince basit ve net biçimde iletilmiş olsa bile, bu şekilde bir sonuca yol açmış olduğunu farz edelim. Yine de yanlışlıklara kapı açabilecek bir yön vardır. Duygularımızı, tutumlarımızı ve inançlarımızı (kişisel haritamızı), ilettiğimiz mesajdan da öte, ses tonumuz ve vücut dilimiz ele verir; bu tarz şeylerin hepsi iletişimin bir parçasıdır. Aynı doğrultuda, yanlış anlaşılmalara ve iletişim problemlerine yol açabilecek daha bir oldukça unsur bulunmuş olduğundan kesin olabilirsiniz.

 

İletişime alternatif bir yaklaşım da, sonucu (ne olursa olsun) bayağı  enformasyon olarak değerlendirmek ve daha sonra, istenilen etkiyi elde edene dek gerekirse yine tekrar davranışımızı değiştirmektir. Bu, birlikteliğin yada durumun heyecanını ortadan kaldıracak, böylece bütün dikkatimizi bildirişimin muhteviyatında -doğrusu, elde etmek istediğimiz belirli bir sonuca ulaşma üzerinde- yoğunlaştırmamızı elde edecektir. Bu tecrübe etme-yanılma yöntemi vakit almasına ve bildirişim kuran kişinin omuzlarına bir mesuliyet yüklemesine rağmen, en azından harcanan emekler boşa gitmemiş olacaktır. Niyetimizi eninde nihayetinde gerçekleştiririz. İletişim kurma süreci bu amaca ulaşmak için yalnızca bir çalgıtır; gerektiğinde değiştirilebilir yahut son verilebilir. Ancak iletişime yükleyebileceğimiz başka bir anlam  da  onun  bir yatırım  olduğudur.  Çünkü "negatif geribildirimler" ile öğreneceğimiz şeyler, gelecekteki değerlerimizi oluşturacaktır. Onun için değişmeye istekli olun. Eğer her zaman meydana getirdiğiniz şeyleri yapmaya devam ederseniz, elde ettiğiniz şeylerden başka bir şey elde edemezsiniz!

 

Iletimizi iletmeyi, gerekli değişimleri gerçekleştirmeyi ve bizi sonuca götürecek en doğru şeyi söylemeyi yavaş yavaş öğreniriz. Kısa sürede mükemmel bir iletişimci olur ve kendimiz için koyduğumuz hedefe ulaşmak için etkin olmanın yollarını öğreniriz. İletişime bu perspektifiyle yaklaşmamız bize güç verir ve fazladan seçenekler sunar. Böylece kaderimizi, bizlerden farklı düşünen ya da bizlerden farklı şeylere inanan insanların merhametine bırakmayız. Fakat bu güçle beraber, istediğimiz hedeflere ulaşmak için giriştiğimiz eylemlerin sorumluluğu da kendi omuzlarımıza biner. Unutmamalıyız ki, insanoğlunun kendini değiştirmesi, başka insanoğlu değiştirmesinden daha kolaydır. Bundan dolayı, etkili bir bildirişimin ölçüsü, kullanılan sözcükler, yararlanılan çalgılar ya da teknolojik vasıtalar değil, istenilen sonuçlara ulaşıp ulaşılamadığıdır.

 

Başarısızlık yoktur, yalnızca sonuçlar vardır

 

NLP Varsayımları Nelerdir ? Eğer işler planladığımız gibi girmiyorsa, genellikle başarısız olduğumuzu düşünürüz. Oysa NLP'nin görüş açısına bakılırsa, vakalar iyi veya kötü değildir; her şey bir durumdan ibarettir. Otomobil kullanmayı öğrenirken debriyaja yeterince basmadığınız için vitesten bazı sesler çıkmasına neden oluyorsanız, bu, bir sürücü olarak başarısız olduğunuz anlamına gelmez. Bir tek belirli bir halde vites değiştirmeniz gerektiğini öğrenmiş olur ve bundan ders çıkararak davranışınızı değiştirirsiniz. Burada, ilerlemek için durumdan, kısaca geribildirimden yararlandınız. Bu önemli bir noktadır, çünkü başarısızlık duygusu (gerçeklikten ziyade zihin haritamızın bir boyutu) ve onun yarattığı kendini küçük görme, davranışlarımızı negatif yönde etkileyecektir. Başarısızlık yahut düşük düzeyde bir başarı, kendiliğinden gerçekleşen bir şuuraltı hedefi halini alır. Başarısızlık kavramını haritanızdan sildiğinizde tüm yeni mümkünlük kapıları önünüzde açılacaktır. öteki insanların vazgeçtiği noktada siz devam etmelisiniz. Şöyle bir biyografi size tanıdık geliyor mu?

 

31 yaşlarında iş hayatında başarısızlığa uğradı.

 

32 yaşlarında meclis seçimlerine girdi ve yitirdi.

 

34 yaşında iş yaşamında yeniden başarısızlığa uğradı.

 

35 yaşlarındayken sevgilisinin ölümünü yaşadı.

 

36 yaşlarında depresyondaydı.

 

38 yaşında seçimlere girdi ve kaybetti.


43 yaşında kurultay seçimlerine girdi ve kaybetti.


46 yaşlarında kurultay seçimlerine girdi ve yitirdi.


48 yaşlarında kongre seçimlerine girdi ve kaybetti.

 

55 yaşında senatörlük seçimlerine girdi ve kaybetti.

 

56   yaşmda başkan desteksı  olma  çabaları  sonuçsuz kaldı.

 

58 yaşında senatörlük seçimlerini kaybetti.

 

60 yaşında ABD başkanı seçildi.

 

NLP Varsayımları Nelerdir ?Bu insanın adı Abraham Lincoln'dur. Tarihte, başarıya giden yolda bir oldukça "başarısızlığa" uğrayan tek önemli birey Abraham Lincoln değildi. Thomas Edison ampulü keşfetmek için yaptığı 9999 denemeden arkasından yılmadan devam etmişti: "Başarısızlığa uğramadım. Bir tek ampulün bulunamayacağı bir yol daha keşfettim." aslında başarılı insanoğlu bu ilkeyi yaşamlarında sonsuzca uygulayan insanlardır. Bu konum, bununla birlikte, başarının daha önce tartıştığımız dört basamağına da örnek oluşturur. Bunun sonucu olan tutum, sizi yolunuzdan ayırmayan ve kalabalık içinde kaybolmamanızı elde eden şeydir. Hata olarak adlandırılan her şey size bir şeyler öğretir ve her hata, zamanında ne kadar olumsuz veya acı da olsa, bi gün avantaj olarak geri rotatif. Belirli bir sürecin sonunda, sonuçları üreten davranışları fark etmeye, önceliklerinizi doğru zamanda yapmaya ve buna göre çaba harcamaya başlarsınız.

Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE

Ücretsiz ön görüşme yapmak için bizden randevu almanız yeterli olacaktır.


NLP Eğitimi eğitimleriyle ilgili detaylı bilgi için :


İzmir NLP eğitimi için 0(232) 422 59 54 yada 0 (535) 667 32 24 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya İzmir NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.


İzmir Karşıyaka  NLP eğitimi
için 0(232) 369 50 81 - 0(532) 100 11 65 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya İzmir Karşıyaka NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz


Antalya NLP  eğitimi
için 0 242 323 73 15 yada  0 (505) 445 15 31 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya  Antalya NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.


Denizli  NLP  eğitimi
0 (258) 213 0 999 -  0 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Denizli NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.


Muğla  NLP eğitimi
0 (258) 213 0 999 -  0 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Muğla NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.
Bu makale şu konularla ilgili olabilir :nlp nedir - nlp teknikleri - nlp nedir nasıl uygulanır - nlp nedir ne işe yarar -

Yorumlar