İzmir NLP Sertifika Programları

NLP, Nöro-Linguistik Programlama, farklı sahalarda çok başarılı olmuş insanoğlun ulaştıkları mükemmel neticeleri nasıl elde ettikleri ve bu başarılara yol açan fikir ve davranış süreçlerinin başka insanlarca nasıl  kopya edilebileceği ile ilgilenir. Bizler düşünürken zihnimizde neler olduğu ve bunun bizim ve başkalarının davranışları üzerindeki etkileri de NLP'nin konusu içindedir. NLP, bize daha iyi düşünebilmemizin ve böylece daha çok başarı kazanabilmemizin yollarını gösterir.

NLP,  ile mükemmellik içinde bir fark yaratacak şekilde, hem kendimizle bununla birlikte başkalarıyla nasıl daha etkili ve etkin iletişim kuracağımızı öğretir. NLP, iletişim teorisine sıradan bir katkıda bulunmaktan öte, son derece uygulamaya dönüktür.

NLP, büyük başarılar elde etmiş olan bireylerin  davranış ve düşünüş biçimlerini model haline getirerek bizlerin de benzer başarılar elde etmek için onlardan yararlanabilmemizi sağlar.

Bu yazıda anlattığım bir oldukça tekniği yaşamınızın farklı sahalarında doğrudan uygulayabilirsiniz. Böylece, bir yandan öğrenirken elde ettiğiniz özetlerden keyif alırken bir yandan da başarınızı inşa etmiş olmuş olursunuz.

 

NLP'nin bir özelliği de durumlara uyarlanabilir olmasıdır. Eğer bir yöntem kısa sürede sonuç vermiyorsa, hedeflediğiniz şeyi elde edene kadar, özel durum ya da sorununuzla ilgili fikir ve davranış biçimlerinizde değişim ve gelişim yapma olanağını sunar. Birkaç temel kuralı kavradığınızda bu değişiklikleri kolayca yaşamınıza geçirebilirsiniz.

Dahası NLP, davranışlarınızı ve sonuç olarak başarılarınızı etkileyen düşünme süreçlerinizi ve bireysel düşünme biçiminizi daha iyi tanımanızı sağlar.

NLP, yaşamınızı kontrol altına alabilmeniz için gerekli olan bütün zihinsel değişim tekniklerini sağlar.

 

NLP teknikleri, kişisel mükemmelliği yakalamanın hem sanatı hem bilimidir. NLP bir sanattır; çünkü, her insanın kendine özgü düşünme ve davranma biçimi vardır ve bunlar -özellikle duygular, tutumlar ve inançlar- tanımlanmaya çalışıldığında fazlaca öznel neticeler ortaya çıkacaktır. NLP, henüz embriyon halinde olsa da bir bilimdir; çünkü, başarılı davranış modellerini tanımlamakta kullanılabilen kapsamlı araştırma tekniklerinden destek alır.

 

NLP konusundaki çalışmalar, 1970'lerin ilk senelerinde, dilbilimci Grinder ile matematikçi, psikoterapist ve bilgisayar uzmanı olan Bandler'in, alanlarında çok başarılı olan üç psikoterapistin insan davranışında önemli değişimler yaratabilen şekilleri üzerindeki çalışmalarıyla başlamıştı. Dr. Milton H. Erickson, tüm zamanların en büyük hipnoterapistlerinden biri olarak görülürken Virginia Satir, ilişkilerle ilgili sorunlara gözle görünür kati çözümler getirebilen çok başarılı bir aile terapistiydi, ingiliz antropolog Bateson ise, bir üstün performans modeli olarak, NLP'nin kurucuları Grinder ile Bandler'i ilk dehemmiyet çalışmalarında oldukça etkilemiştir. NLP  kurucularının geliştirdikleri teknikler, o zamandan günümüze, spordan iş dünyasına, kişisel gelişimden politikaya kadar biroldukça alanda uygulanmış ve tüm dünyadaki takipçilerinin sayısı giderek artmıştır.

 

NLP'nin etkileri oldukca geniş kapsamlıdır, çünkü giderek insan yaşam deliğinin daha fazla alanında uygulama alanı bulmaktadır. NLP'nin sıradan ama derinliği olan kavramları ve uygulamadaki başarıları onun etkisi altına alan halde büyümesine yol açmıştır ve artık basit insanlara uygunluğu açısından geleneksel psikolojiye meydan öğrenim görmektedir. Hem de, kendini geliştirme ve pozitif yönde düşünme konusunda yayınlanan kitapların eksikliğini ve Yeni Çağa uygun olmadığını ortaya çıkarmıştır.

 

Mevzu çok yeni olmakla beraber NLP literatüründe herhangi bir eksiklik yoktur. Bununla birlikte, kitapların çoğu NLP tekniklerinin yalnızca bazı yönlerini kapsadığından mevzuya yabancı olanların gözünü korkutabilir. Bu yazıların çoğu, psikoterapi veya hipnoterapiyle yakından ilgilenmiş yazarlar tarafından yazıldığından, tarzları da bu alanların izlerini yansıtır. Bu durumda, NLP dilinin, kısmen kurucularının özelleşmiş birtakım terimlerini yansıtarak, kısmen de herhangi bir bilimin ortaya koyduğu yeni ve özelleşmiş terimleri ifade edecek bir evrim geçirmesi elbet şaşırtıcı değildir. NLP uygulayıcıları, günlük konuşmalarında bile, etkili bir tekniği "zarif olarak anabilir, bireyler arasındaki arkadaşça bir ilişkiyi de "dans" olarak nitelendirebilirler.

İşadamları ya da sokaktaki insan için yazılan şeyler oldukça azdır. Alternatifler büyük ölçüde ya mevzunun yüzeysel olarak ele alındığı popüler versiyonlar veya çok kapsamlı ders kitaplarıyla sınırı olandır. Ben elinizdeki kitabın bu boşluğu dolduracağını temenni ediyorum. Bu yazı, temel ilkeleri ve kullanmaya derhal başlayabileceğiniz çeşitli kanıtlanmış yöntemler  içermektedir. Konuyu bu hacimdeki bir yazı da bütün yönleriyle ele alma olanağı bulunmadığından seçici bir yol izlemek zorunda kaldım. Bu seçim sürecinde sağlıklı bir kuşkuculuğu benimsedim ve "kabul edilmesi zor" yahut "biraz ağır" görünen asla bir şeyi metne dahil etmedim. Örneğin, bazı okurların zihinlerinde mistik çağrışımlara yol açması sebebiyle hipnoterapiye yapılabilecek referansları atladım, insanoğlun başlıca fobilerini "yarım saatte" iyileştirecek teknikler de (binlerce insan bu tekniklerden aslına bakarsan yararlanmaktadır) bu "güvenilirlik testi"nden geçememiştir. Gene de, uzun soluklu alışkanlıklarınızı değişiklik yapmak ve kişisel hedeflerinizi gerçekleştirmek için kullanabileceğiniz birçok tekniği anlatıyorum. Aynı şekilde, bazı NLP yöntemleri de bir terapi ortamına daha uygundur ve benim KIKY (Kendi İşini Kendin Yap) gereksinimlerine uymadığından bu yazıyı haricinde bırakılmıştır. NLP ile henüz tanışıyorsanız, bu yazı da hedeflerinize ulaşmada, özgüveninizde ve yaşam biçiminizde birkaç ayda önemli ilerlemeler sağlamanıza katkıda bulunabilecek çok şey bulacaksınız. Daha çok informasyon edinmek isteyenler içinse yazının sonuna bazı okuma önerilerimi içeren bir sıralama ekleyeceğim.

İsim olarak niçin NLP'yi (Neuro Linguistic Programming) seçtim? Nöro, nörolojik süreçler olan duyma, görme,  hissetme, tat ve koku alma duyularımızla -dış dünyayı algılamanın yanı sıra tinsel düşünme süreçlerinde de kullandığımız duyularla- ilgilidir. Bütün anlama yetimiz ve bilinç olarak adlandırdığımız her şey, nöral pencereler vesilesiyle beynimize ulaşır. Linguistik, hem diğer insanlarla iletişimimizde aynı zamanda düşüncelerimizi düzenlemede dilin oynadığı rolü temsil eder. NLP teknikleri, daha iyi düşünmek ve daha başarılı davranışlar geliştirmek için günlük dili kullanmamıza destek verir. Programlama ise, bir bilgisayarın özel şeyleri meydana getirecek şekilde programlanması şeklinde, kendi düşünce ve davranışlarımızı nasıl programlayabileceğimiz! Gösterir.

NLP, dış dünyadan edindiğimiz deneyimleri beş duyumuzla nasıl bir süzgeçten geçireceğimizi ve aynı manevi duyularımızı, arzuladığımız neticelere ulaşmak için bilerek veya bilmeyerek iyi mi kullanacağımızı mevzu alır. Olay, iyi mi algıladığımız veya iyi mi düşündüğümüzle ilgilidir. Zaten ne yaptığımızı ve neyi başardığımızı belirleyen de düşüncelerimizdir (idraklarımız, hayal gücümüz ve inanç kalıplarımız). Zihnin çalışma mekanizmasıyla ilgili olarak devamlı yeni keşifler yapıldığından, bu mevzu hızlı bir evrim geçirmekte ve bu nedenle her türlü izahat çabası kesinlikle yetersiz kalmaktadır. Sadece NLP, şimdilik, "kişisel mükemmelliği yakalamanın sanatı ve bilimi" olarak tanımlanabilir.

 

İzmir NLP Sertifika Programları

 
İzmir NLP Sertifika Programları,
özellikle çok fazla süre olmayan, kısa bir zaman içinde programın önemli noktalarını kavramak isteyenler katılımcılara bakılırsa tasarlanmıştır.

 

Özellikle kariyer merdivenlerini hızla tırmanıp rakiplerinden bir adım önde olabilmek isteyenler için çok uygundur. İş hayatında kabul gören bu sertifika programları size kariyeriniz ile ilgili hedeflerinize daha kısa zaman ulaştıracaktır.

İzmir NLP Sertifika Programlarımız, minimum 3 gün en çok 6 aya kadar uzayabilir. Ayrıca, NLP  (Neuro Linguistic Programing) sertifika programları sonrası birçok şirkette yetişim olanağı sağladığı için kısa bir dönemde kendinizi geliştirip iş yaşamına atılabilir yada kariyerinizde hızla yükselebilirsiniz.

 

Saygın Coaching & Consulting  ve MTI (Mind Training İnstitute) işbirliği ile  Düzenlediğimiz NLP  (Neuro Linguistic Programing)   ABD'dan İngiltere'ye, Almanya'dan Avustralya'ya kadar uzanan 5 kıtada  kabul gören eğitim sistemleriyle çalışmalar yapmaktadır.

 

İzmir NLP Sertifika Programları:

 

NLP diploma Eğitimi

 

NLP Practitioner Eğitimi

 

NLP Master Practitioner Eğitimi

 

NLP Trainer 
Eğitimi
 

Master Trainer 
Eğitimi
 

İzmir NLP Sertifika Programlarımızın Avantajları

 

Üniversiteyi bitirdiniz ama iş yaşamında konunuzla ilgili daha derin bilgiye ihtiyacınız olduğunu anladınız. Süreınız kısıtlı, üstelik bütçeniz de sınırlı. İzmir NLP Sertifika Programları  ile kısa süre içinde, ilgi duyduğunuz meslek hakkında yeni beceriler, uluslararası tecrübe ve kimi zaman de iş deneyimi kazanırsınız. NLP  (Neuro Linguistic Programing) Koçluk Sertifika programları lisans yada yüksek lisans programlarına oranla çok daha hızlı ve ucuzdur. Müracaat koşulları nispeten daha kolaydır. İş yaşamcığınızın size sunduğu kısıtlı vakit diliminde kendinize uygun herhangi bir tarihte süregelen programı bulma şansınız yüksektir.

 
Ücretsiz ön görüşme yapmak için bizden randevu almanız yeterli olacaktır.

NLP Eğitimi eğitimleriyle ilgili detaylı bilgi için :

İzmir NLP  Teknikleri eğitimi için 0(232) 422 59 54 yada 0 (535) 667 32 24 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya İzmir NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.

İzmir Karşıyaka  NLP Teknikleri eğitimi için 0(232) 369 50 81 - 0(532) 100 11 65 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya İzmir Karşıyaka NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz

Antalya NLP Teknikleri eğitimi için 0 242 323 73 15 yada  0 (505) 445 15 31 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya  Antalya NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.

Denizli  NLP Teknikleri eğitimi 0 (258) 213 0 999 -  0 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Denizli NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.

Muğla  NLP Teknikleri eğitimi 0 (258) 213 0 999 -  0 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Muğla NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.
Bu makale şu konularla ilgili olabilir :izmir nlp merkezleri - nlp eğitimi fiyatları - ücretsiz nlp eğitimi - nlp eğitimi nedir - nlp eğitimi ne işe yarar - nlp eğitimi indir - nlp eğitimi izmir - nlp eğitimi ekşi - nlp uzmanı cemal kondu -

Yorumlar