İzmir NLP Master Practıtıoner Eğitimi

Neuro Linguistic Programming veya kısaca NLP, düşünme, dil ve davranış süreçlerini inceleyerek, hedeflere erişmek amacıyla onların nasıl en etkin kullanılacağını öğreten bir çalışma alanıdır. NLP, her süre istediğiniz sonuçlara yetişebilmek için gereken mükemmelliği irdelemenize ve yeniden oluşturmanıza olanak elde eden bir yöntemdir.


Düşünce, duygu ve davranışlar beraber çalışarak kişinin yaşam deneyimlerini yaratmaktadır. Çoğu süre bu deneyimler bilinçsizce yaratılır. Robotlaşan düşünceler, dondurulmuş ya da bastırılmış duygular ve otomatik davranışlarla yaratılan yaşam deneyimleri organik olarak bilinçsizce oluşmaktadır. Durmuş saatin bile günde iki defa gerçeği gösterdiğini düşünürsek, bilinçsizce sürülen bir yaşamda arada bir şans veya rastlantı olarak kabul edilen “doğrular” yüzleri güldürmektedir. Geri kalan zamanlarda hayatın insanoğlunun istediği şekilde seyretmemesinin nedenini şanssızlık, talihsizlik yahut alınyazısı olarak izahat eğilimi söz konusudur.


Richard Bandler’in ifadeleri ile “NLP’nin temsil etmiş olduğu şeylerden birisi, insandaki öğrenme yetisine bir bakış açısı sunmasıdır. Onlarca psikolog ve sosyal hizmet görevlisi NLP’yi bir “terapi” benzer biçimde yorumlayarak kullandıkları biçimde, NLP’yi bir eğitim süreci olarak adlandırmak daha doğrudur. Aslına bakarsan NLP’cilerin temel işlevi, insanoğluın kendi beyinlerini kullanmalarını öğretecek yolları geliştirmektir.”


NLP’nin değişiklığı bir insanın öznel deneyimlerini anlamaya çalışmakta yatmaktadır.


NLP ile ilgili kitaplarda geçen tanımlamalardan bazıları:


    NLP, bir davranış biçimidir; yaşama azca rastlanan bir öğrenme fırsatı olarak bakmaktadır. NLP, insanoğlu etkileyen bildirişim biçimlerini ve neyin öğrenilmeye kıymet olduğu konularında ustalaşmayı amaçlamaktadır.

    NLP, bir yönetimdir; her davranışın bir yapısı olduğu önermesiyle yola çıkmaktadır. Bu yapı öğrenilebilir, değiştirilebilir ve modellenebilir. Hangi davranışların faydalı ve etkili bulunduğunu anlamaksa algısal kabiliyetlere bağlıdır.

 

    NLP, mükemmelliğin bilim ve sanatıdır.

 

    NLP, ferdin kendisiyle ve öteki insanlarla iletişimidir.

 

    NLP, değişiklik sanatıdır.

 

    NLP, beynin kullanma kılavuzudur.

 

    NLP, başarının teknolojisidir.

 

    NLP,  insanın “kendisinin en iyi versiyonu olabilme” sanatıdır.

 

 

Neuro (Sinir / Algı)

 

NLP’nin N’si olan “Neuro” sinir ve algı olarak önde gelen 5 duyu organı ile insanoğlunun çevresinden aldığı bilgileri kapsamaktadır.

 

İnsanın yaşamdaki tecrübeleri sinir sistemi yardımıyla beş duyusu ile algılanmakta ve işlenmektedir.

Neuro; duyma, görme, dokunma, tat ve koku alma duyularının kullanılarak; dış dünya ile ilgili deneyimlerin bilinçli yahut bilinçaltı düşüncelere dönüştürülmesinin nörolojik süreçleriyle ilgilenmektedir. Neuro, zihnin ve  bedenin bir bütün olarak işleyişini irdelemektedir. NLP’nin maksimum üzerinde durduğu mevzu, nörolojik süreçlerin işleyişini artırmak ve onu yönetebilme becerisi kazandırmaktır.

Ortaya koyulan her davranış ve düşüncenin kaynağı Sinir (Beyin) sistemidir. Duyu organlarıyla algılanılan mesajlar insan beynine işlenmekte ve bu mesajlar insanoğlunun davranışlarını oluşturmaktadır. Beyin ve vücut bir sistem olmakla birlikte aralarındaki ilişki NLP’nin temelini ortaya çıkarır.


Linguistic (Dil / İletişim)

 

Linguistic, kişinin kendisi ve öteki insanoğlu ile iletişimini kapsamaktadır. Bu kapsamda bireyin kendi kendine söylediği olumlu veya olumsuz sözleri, davranışlarına yansımaktadır. Diğer insanlar ile kurduğu iletişimde kullandığı dil de ferdin düşünce yapısı ile tutum ve davranışlarının bir neticesidir.

Dil, insan deneyimlerine anlam kazandırmak ve bu deneyimleri kendisine yahut başkalarına iletmek için kullanılmaktadır. Dili kullanma biçimi, insan kimliğinin ve fikir biçiminin dışavurumudur.

 

“Linguistic” sözcüğüyle, anlayışı etkileyen ve iletişimin çoğunun dayalı olduğu dil modelleri kastedilmektedir. Dil olmadan bilinçli düşünceyi zihinde canlandırmak zor olsa gerek; insan kendisi ile ne kadar sık konuşur, öğüt verir ya da azarlar.

 

Kişinin duyu organlarıyla aldığı mesajlar sinir sistemi için bir dil teşkil etmekte ve bundan dolayı da deneyimler sözcük, kelime ve sesle anlamlandırılmaktadır. Kişi kendi zihni ile iyi mi iletişime giriyor; diğer insanlarla ve safha ile nasıl bir bildirişim göstererek uyum sağlamaya çalışıyor? Dolayısıyla bu deneyimleri açıklayabilmek için bir dil sistemine ihtiyaç duyulmaktadır.


Programming (Programlama)


Programlama, belirlenmiş amaçlara ulaşmak için iletişim ve sinir sistemini organize etmektir.

Bütün davranışlar bir tür yapı ve kalıp içinde oluşmaktadır. Sahip olunan duygu, fikir ve davranışlar bu programlara göre anlam kazanmaktadır. İnsan konuşuyor, yürüyor, anlıyor, düşünüyor. Ortaya neticeler koyuyor. Bunların hepsi bir programın ürünüdür. Aynı bilgisayarlar benzer biçimde. Her bilgisayarın bir yazılım programı olduğu benzer biçimde insanoğlun da davranışlarının özünde bir program vardır. Eğer program değişirse davranışlar da kendiliğinden değişebilmektedir. Bu iyi bir haberdir, çünkü eğer neticeleri istenilen benzer biçimde değilse, değiştirme şansımız vardır. İnsan kendi ilişkilerini, durumunu değiştirebilir, geliştirebilir ve zenginleştirebilir.


NLP’NİN YARARLARI:

   

NLP’nin yararları aşağıdaki benzer biçimde özetlenebilir:


    Öğrenme sürecini hızlandırır. Böylece değişimlere ayak uydurmanın ötesinde, değişiklik yaratmayı; insanın ilgi ve çalışma alanına uygun yönetim biçimini bulmasını sağlayacak informasyon dağarcığını oluşturur.


    İş çevresinde ve özel yaşamda yapıcı etkileşimler kurulmasına destek sunar.


    İnsanın duyarlılığını artırarak; davranış ve tutumlardaki titreşimleri sezinleyip yorumlanmasını sağlar.


    İnsanın seçeneklerini artırır; etki alanını genişletecek esnekliğe ulaşmada kişiyi destekler.


    Çevresini işbirliğine yönlendirip, bağlılık, coşku benzer biçimde duygular uyandırarak ışık saçar.


    İnsanın duygu ve düşüncelerini yönlendirerek iç dünyasının sahibi ve geleceğinin mimarı olabilmesini sağlar.


    Bilinçdışını hareketlendirerek onun gücünü ve kaynaklarını kendi yararına kullanabilir.


    Daha ikna edici olmasını sağlar.


    İster bir topluluğa karşı, ister bire bir sunumlarda; bildirişimden zevk almasını ve bildirişim konusunda devamlı gelişmesini sağlar.


    Günlük dille hedeflerine erişmesine yardımcı olacak, hayranlık verici şeyler yapmasını sağlar.

 

    Negatif inançlarının yerine, kişiyi güçlendirecek inançlar koyar.

 

    Önemli zamanlarda ruh halini denetim etmeye başlayabilir.

 

    Kişinin geçmişte daha iyi zamanlardaki birikimini ve doğal becerilerini alıp bunları istediği vakit kullanabilmesine imkan sağlar.

 

    Bir başka kişide hayranlık duyup, aynısının kendinde olmasını isteyebileceği davranış, duygu ve becerileri alıp kullanabilir. NLP mükemmelliğin modelini oluşturma teknolojisidir.

 

    Birey motivasyonunun kontrolünü eline alabilir.

 

    İnsanı harekete geçirecek bir geleceği ve oraya gitmek için kendi kişisel yol haritası yaratabilmesini sağlar.

 

    Daha samimi ilişkiler kurmayı ve ikna becerilerini geliştirmeyi sağlar.

 

    Daha önce eyleme geçmeyi engellemiş olan, geçmişteki negatif deneyimleri temizler.

 

    Bireyin kendisine duyduğu saygıyı ve takdir hislerini kuvvetlendirir.

 

İzmir NLP Master Practitioner Eğitimi

 

NLP Eğitimlerinde Uzmanlaşma süreci ; NLP (Neuro Linguistic Programming) Master Practitioner Programı uzman eğitimcilerin katkılarıyla gerçekleştirilmektedir. 50 saat süren bu program, NLP teknikleri ile ileri düzeyde gelişim sağlamayı amaçlar. İzmir NLP Master Practitioner Eğitimi başkalarını nasıl değiştireceğinizi öğretir.

 

NLP Master Practitioner Eğitimine Katılım Koşulları:


İzmir NLP Master Practitioner Eğitimi,  NLP Practitioner sertifikası almış kişilere ve NLP standartlarına uygun şekilde NLP Practitioner düzeyinde yetenek gösterebilenlere açıktır.

 

NLP “Başarısızlık yoktur, yalnızca geri bildirim vardır. ” der ve sizleri bu konuda mükemmelleştirecek ortam, bilgi, beceri ve geri bildirim olanağı sağlamak amacıyla çalışır.

 

İzmir NLP Master Practitioner eğitimine katılmak için eğitimin kriterlerine uygun seviyede olmalısınız.

 

İzmir NLP Master Practitioner Eğitimi Hakkında:

 

İzmir NLP Master Practitioner eğitiminin temel amacı, şimdiye kadar öğrenilmiş olan temel NLP data ve tekniklerinin, eğitime  katılanlar tarafından özümsenerek, bu temel üstüne yeni öğrenilen uygulamalar ve teknikler ile kişilerin NLP teknolojini geliştirmek. Öğrenime katılanlara, gerek eğitim içi uzmanlık alanını geliştirme seviyesinde, gerekse kişilerin NLP tekniklerini kendi özel yahut iş yaşamlarına uyarlama sürecine öğrenilenlerin kişin yaşamına entegrasyonu amaçlanır.


Eğitim ondan sonra kişinin teorik ve pratik yeterlilik düzeyi test edilerek yetersiz görülen kısımlardaki boşlukların doldurulması sağlanır. NLP Master Practitioner Eğitimi, şu an kadar yapmakta olduğunuz NLP uygulamalarını, şu anki durumunuzdan daha etkin bir seviyeye getirmek için tasarlandı.


İzmir NLP Master Practitioner Eğitimi, boyunca NLP tekniklerinin farklı uygulamalarını öğrenecek ve bu uygulamalarda kendiniz yaparken ne kadar farklı düzey de  olduğunuzu anlayacaksınız.


İstenmeyen davranışlardan kurtulma konusunda daha tesir hale geleceksiniz.

 

Başkalarını yönlendirme becerisi çok daha üst düzeye taşıyacaksınız.

 

Kişilere ideal performanslarını taşımayı öğreneceksiniz.

 

Bununla beraber, NLP Master Practitioner Sertifikasını almaya hak kazanmak için katılımcılar, eğitimlerinin nihayetinde, daha önce eğitmenleri ile beraber kararlaştırdıkları özgün bir mevzuda, bir İzmir NLP Master Practitioner bitirme sunum çalışması hazırlamalıdır.

 

İzmir NLP Master Practitioner’in Başlıca Konuları

 

Practitioner’in genel bilgileri

 

Değişim Yönetimi / Hedef Planlama

 

Kişilik Tipolojileri – CLARE GRAVES

 

Kişilik Tipolojileri – ENNEAGRAM

 

Modelleme

 

Stratejiler

 

İnanç sistemleri (İleri düzey)

 

Değerler Hiyeraşisi

 

İkna yöntemleri ve dili

 

Meta Programlar

 

Meta Stratejiler

 

İleri dil kalıplar

 

Master time line becerilerinin geliştirilmesi

 

Kriter kullanma kalıpları

 

Hipnotik dil kalıpları

 

İleri Milton modellemesi


Coaching


Değerler, kriterler (meydana çıkartma, aydınlatma, kullanma ve değiştirme)

 

İleri davranış modellemesi (ABM)

 

İleri modelleme

 

Tüm bu bilgiler meydana getirilen çok sayıda bireysel NLP seansında pekiştirilen deneyimlerin paylaşılmasıyla, şu demek oluyor ki gerçek hayatta işe yarayan biçimiyle öğretilmektedir.

 

Hızla ve devamlı değişen ve gelişen günümüz dünyasına ayak uydurabilmek için değişimi yaşamımızın olmazsa olmaz bir parçası haline getirmeliyiz. Unutmamak gerekir ki dünya değişmeyen tek şey değişimdir… fakat bu şekilde varlığımızı sürdürür, geliştirir ve yaşamımızda istediğimiz sonuçları elde edebiliriz.

 

Saygın Coaching & Consulting  kalıcı ve gerçek değişimi yaşamlarınıza taşımanıza yardımcı olmak ve NLP ismi verilen bu başarılı, güçlü değişim ve gelişim teknolojisini sizlere kaliteli, etik ve uluslararası standartlarda ulaştırabilmek için kurulmuş bir eğitim ve danışmanlık kurumudur.

 

Amerika’dan, Kanada’ya İngiltere’de, Almanya’ya  ve Avustralya’ya kadar uzanan NLP federasyonlarından oluşan uluslararası bir ağın parçasıdır. Bununla birlikte 5 kıtada 29 ülkede NLP eğitmenleri yetiştiren çok önde giden federasyonlarla çalışılmaktadır.

 

Genç, dinamik, yaratıcı ve yenilikçi Saygın Coaching & Consulting gerçek ve üyelerinin vizyonu, NLP’ nin mükemmellik yolculuğunda kişilerin beklentilerini karşılamak ve en üst düzeyde memnuniyetleri için hizmet sunmaktır.

 

Saygılı ve ustalaşmış olarak öğreten NLP profesyoneller yetiştirmeyi amaçlar. Üyelerin düzenleyecekleri NLP mezuniyet belgesi, Practitioner, Master Practitioner eğitimlerinin içeriği, değişen teknolojinin son noktasındaki değişimler ve gelişmeleri barındırması için her yıl yeniden gözden geçirilir

 

# Eğitimin ismi: İzmir NLP Master Practitioner Eğitimi

 

# Eğitimci: Cemal KONDU.  ( Kişisel Ve Kurumsal Gelişim Uzmanı/ Yazar/Uzm Psikolog)

 

# Eğitimin süresi:   50 saat

 

# Eğitimin yeri: Saygın Coaching & Consulting 


* SERTİFİKA : Eğitim sonucunda gerekli bilgiyi ölçme değerlendirmeleri yapıldıktan sonrasında sertifika almaya hak kazanan  katılımcılarımıza MTI (Mind Training Institute) tarafınca Uluslararası NLP Master Practitioner sertifikası verilecektir.


* DÖKÜMAN: Kursa katılan her katılımcıya  NLP Master Practitioner seminer dokümanları verilecektir.Ücretsiz ön görüşme yapmak için bizden randevu almanız yeterli olacaktır.


NLP Master Practitioner Eğitimleriyle ilgili detaylı bilgi için :

İzmir NLP Master Practitioner Eğitimi eğitimi için 0(232) 422 59 54 yada 0 (535) 667 32 24 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya İzmir NLP Master Practitioner Eğitimini tıklayabilirsiniz.

İzmir Karşıyaka NLP Master Practitioner Eğitimi
için 0(232) 369 50 81 - 0(532) 100 11 65 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya İzmir Karşıyaka NLP Master Practitioner Eğitimini tıklayabilirsiniz

Antalya NLP Master Practitioner Eğitimi
için 0 242 323 73 15 yada  0 (505) 445 15 31 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya  Antalya NLP Master Practitioner Eğitimini tıklayabilirsiniz.

Denizli  NLP Master Practitioner Eğitimi
0 (258) 213 0 999 -  0 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Denizli NLP Master Practitioner Eğitimini tıklayabilirsiniz.

Muğla  NLP Master Practitioner Eğitimi
0 (258) 213 0 999 -  0 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Muğla NLP Master Practitioner Eğitimini tıklayabilirsiniz.

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :nlp master trainer ne demek - nlp sertifikası ne işe yarar - nlp eğitimi fiyatları - ücretsiz nlp eğitimi - nlp eğitimi ekşi - istanbul nlp şikayet - nlp trainer - nlp nedir -

Yorumlar