NLP Eğitimi Nedir?

NLP Eğitimi Nedir; hayatımızda üzerinde düşünmeden, otomatikman  gerçekleştirmiş olduğumuz anlama, düşünme ve davranış süreçlerini, bilgili hale getirme ve geliştirmede üzerinde meydana getirilen araştırmalar cevabında, zihnin işleyişi ile alakalı geliştirilmiş bir model ve metodolojidir. NLP harika performansa haiz insanları modellemiş ve bu performansa diğer kişilerin de yetişebilmeleri için mükemmel teknikleri oluşturmuşlardır. NLP, kurumların çalışanlarının   performanslarını artırmalarına önemli ölçüde yardımcı vermesiyle kurumlar tarafından tercih edilmektedir. NLP, mükemmellik ve kaliteyi inceler. NLP Eğitimi Nedir. Göz alıcı kişi ve organizasyonların bu göz alıcı sonuçları iyi mi elde ettiklerini araştırır. Bu metotlar diğer kişilerin  de aynı ya da benzer sonuçlara ulaşmaları için onlara öğretilebilir. Buna NLP’d

NLP Uzmanı Nasıl Olunur?
NLP 1970’li senelerin başında dilbilimci John Grinder ile matematikçi, bilgisayarcı ve Gestalt terapisti Richard Bandler’in belirli becerilere sahip insanlar ile bu becerilerde mükemmele ulaşmış insanoğlu arasındaki farklılıkları ortaya koyma çalışmaları ile Kaliforniya’da dünyaya gelmiştir. Grinder ve Bandler, dikkatli ve detaylı bir gözlem  yardımıyla üç olağanüstü terapistin davranışlarını modellediler; çağdaş aile terapisinin kurucusu Virginia Satır, Gestalt terapisinin kurucusu Fritz Perls ve modern hipnoterapinin kurucusu Milton Erickson. Çalışmaları sırasında bu kişilerin çok farklı tarzları olmasına karşın şaşırtıcı benzerlikte kalıplar kullandıklarını keşfettiler. Grinder ve Bandler bu ilk çalışmanın arkasından, mükemmel performansa haiz başka insanoğlun modellerini çıkardıktan sonra, insanoğlun performansını geliştirmek, muhteşem iletişimci haline gelmelerini s
NLP Faydaları
1. İletişim Becerilerini Geliştirmek ; NLP(Neuro Linguistic Programming), her davranışın bir yapısı olduğunu; bu yapıları öğrenince yahut değiştirince istediğimiz neticelere ulaşabileceğimizi söyler. Ek olarak kırılganlığımızın, bakış açımızın ve kişilerle olan iletişimimizin gelişmesini sağlar. 2. Daha Güçlü ve Sağlıklı İlişkiler kurmak ; NLP yöntemleri yardımıyla kendimizi ve karşımızdaki insanları daha rahat tanıyacağımızdan kuracağımız ilişkilerde daha sağlıklı ve güçlü olacaktır. 3. Pozitif yönde Bakış Açısı Kazanmak NLP pozitif yönde bir fikir sistemidir. Hayata çok karamsar ve olumsuz bakan biri NLP(Neuro Linguistic Programming) ile bakış açısını değiştirip, içinde bulunduğu durumdan çıkıp hayata pozitif bakmayı ve pozitif düşünmeyi rahatça öğrenebilir. İşin en güzel ya
NLP ile Özgüven
NLP  "Neuro-Linguistic-Programming" kelimelerinin baş harfleri. Türkçeye "zihni Programlama Klavuzu" olarak çevrilebilir. Fakat NLP'yi herkes kendi cümleleriyle tanımlayabiliyor. Fakat genel olarak tarifı şu demek oluyor ki "özü" bu şekilde. Bu mevzuda çok sayıda yabancı kaynak var. Çeviri anlamında NLP kaynakları hayli fazla.. Türkiye'de NLP uzmanı olarak yazıyı yazan uzman sayısı da çok fazla değil, Bunlardan Cemal KONDU'un  "Herkes için NLP" adını taşıyan kitabı hayli mütevazi bir dille kaleme alınmış. KONDU, NLP ile ilgili şunları söylüyor kitabın önsözünde: "NLP bilimdir. Bilim nesnel deneyimlerin dizgesel doğasını inceler. NLP öznel deneyimlerin sistematik doğasını inceler. NLP bir sanattır. Sanat insanoğlunun yeteneklerini, yaratıcılığını kullanarak, iç dünyasının renklerini, müziğini, duygularını güzel duyu bir sunuşla ifade etme ve başkalarına a
NLP Kitapları
Fikir, duygu ve davranışlarımız beraber çalışarak yaşam deneyimlerimizi yaratır. Çoğu süre bu deneyimleri bilinçsizce yaratırız. Robotlaşan düşünceler, dondurulmuş ya da bastırılmış duygular ve otomatik davranışlarla yaratılan yaşam deneyimleri organik olarak bilinçsizce olur. Durmuş saatin bile günde iki defa hakikatı gösterdiğini düşünürsek, şuursizce sürülen bir yaşamda arada bir şans yahut tesadüf dediğimiz "doğrular" yüzümüzü güldürür. Geri kalan zamanlarda yaşamın bizim istediğimiz şekilde seyretmemesinin nedenim şanssızlık, talihsizlik ya da yazgı olarak açıklamaya eğilimliyizdir. Biyoloji, dil bilimi ve informasyon temeline dayalı, kendine özgü kuramları olan beyin/zihin faaliyeti bilimi ve bilgili deneyim yaratma sanatı olan NLP, yaşam deliğimizdaki "şanslı" anları "tesadüf olamayacak kadar sıklıkta yaratmamızı sağlar.Düşüncele